دو مامور پلیس فدرال آلمان و یک نیروی داوطلب پلیس در شهر روزنهایم به دلیل سوءظن به سلام دادن هیتلری یا سلام به سبک دوران آلمان نازی مورد بازجویی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری آلمان دفتر فرمانده پلیس منطقه اوبر بایرن زود روز شنبه (اول سپتامبر) اعلام کرد «این افراد به اتهام فتنه انگیزی مورد بازجویی قرار دارند».

شاهدان عینی گفتند مظنونان روز پنجشنبه (۳۰ آگوست) در مقابل رستورانی در شهر روزنهایم شعارهای خارجی ستیزانه و سلام هیتلری دادند. سلام هیتلری از جمله نمادهایی است که به دلیل ترویج نفرت پراکنی و ایدئولوژی نازی ها در آلمان ممنوع هستند.

پلیس روزنهایم در بیانیه مطبوعاتی گفت که این حرف ها تحت تاثیر الکل بیان شده است.

پلیس به شعارهایی که توسط این ماموران مطرح شده اشاره نکرد. مقام های محلی به دنبال گفتگو با دیگر شاهدان عینی احتمالی این حادثه هستند.