اینفوگرافیکی کارنامه اقتصادی روحانی؛ رد یا قبول؟

اینفوگرافیکی کارنامه اقتصادی روحانی؛ رد یا قبول؟

سال گذشته در این ایام ایران صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده هایی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام این دکتر حسن روحانی بود که توانست نظر اکثریت رای دهندگان را به سوی خود جلب کند و با رای مردم در ٢۴ خرداد ماه سال گذشته (۹۲) مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران و اداره قوه مجریه این کشور را به عهده گیرد، و حال در آستانه سالگرد انتخابات می توان به ارزیابی عملکرد دولت روحانی، که آنرا “دولت تدبیر و امید ” نامگذاری کرده است، در عمل به وعده های انتخاباتی اش در زمینه های مختلف نشست. در ادامه در حد این مقاله به بررسی و “ارزیابی عمل به وعده های اقتصادی روحانی ” پرداخته می شود.