مصرف کنندگان در انتظار کالاهای خارجی پس از رفع تحریم ها… صنعت خودرو سازی بیشترین متضرر

یکی از کارخانه های خودرو سازی در ایران – عکس از گیتی

یکی از کارخانه های خودرو سازی در ایران – عکس از گیتی

پس از دو ماه از رسیدن ایران به توافق هسته ای بین المللی که به آن کمک می کند بازارهای خود را به کشورهای جهان باز می کند، مسؤلان از رکود اقتصادی در این کشور هشدار دادند، زیرا مصرف کنندگان تصمیم گرفتند محصولات محلی را خریداری نکنند، و منتظر ورود مارک های بین المللی ، بعد از جذب شرکت های بین المللی به بازارهای ایران شوند.

توافق هسته ای با قدرت های جهانی احتمال این که بانک ها ودیگر بخش های اقتصادی در کشور، شاهد رفع تحریم ها در سال ۲۰۱۶ باشند را تضمین می کند، زیرا این امر مشارکت خارجی ها با شرکتهای ایرانی وصادرات به ایران را تسهیل می کند.

بنا به بیانه های بانک مرکزی ایران، شاخص قیمت  تولید کنندگان در ایران به میزان تنها ۱% در سال، بر اساس سالانه، تا ۲۲ اوت گذشته افزایش یافت، که این امر در مقایسه با شاخص ۱۱٫۲% درصدی سال گذشته، بسیار کمتر از میانگین تورمی است که بین ۱۴ و۱۷% متغیر است.