چهره‌های برجسته‌ای همچون علاوی، النجیفی و رهبر حزب کمونیست در این کمیسیون حضور دارند

بغداد: فاضل النشمی

پارلمان عراق در جلسه دوازدهم خود، به ریاست محمد الحلبوسی، در خصوص نام اعضای کمیسیون‌های دائمی این پارلمان رأی گیری کرد. نمایندگان مجلس همچنین تعداد کمیسیون‌های تخصصی را از ۲۷ به ۲۲ کاهش دادند.
به گزارش الشرق الاوسط، در یک اقدام بی سابقه‌ای پارلمان عراق برای اولین بار، کمیسیون «برنامه‌ریزی استراتژیک و پیگیری کار دولت» جهت پیگیری اجرای برنامه‌های دولتی به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی را پس از رأی‌گیری، تشکیل داد.
پارلمان عراق از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۶، تا کنون هیچ کمیته دائمی به منظور نظارت را ایجاد نکرده بود.
کمیته جدید که از ۱۷ عضو متشکل است، تعداد زیادی از شخصیت‌های برجسته سیاسی کشور در آن حضور دارند، مانند: ایاد علاوی، رهبر «فهرست ملی»، اسامه النجیفی رییس سابق مجلس، رائد فهمی رهبر حزب کمونیست عراق، آراس حبیب رئیس حزب «کنفرانس ملی» و محمد اقبال و محمد شیاع السودانی دو وزیر بهداشت و کار سابق به چشم می‌خورند. کما اینکه ماجده التمیمی رییس اتحاد «سائرون» به عنوان رییس این کمیته انتخاب شد.
رائد فهمی رهبر حزب کمونیست، در گفتگو با «الشرق الاوسط»، گفت: « کمسیون جدید در پاسخ به درخواست برخی از اعضای پارلمان و با در نظر گرفتن شاخص تخصص اعضای منتخب آن، تاسیس شد».

وی با اشاره به این که ماموریت این کمسیون «پیگیری عملکرد برنامه‌های دولت و نحوه برنامه‌ریزی استراتژیک در کشور» است گفت: «این کمسیون در ساختار داخلی پارلمان نبود، و به همین دلیل می‌بایست به سیستم نظارتی پارلمان اضافه می‌شد».

وی در ادامه تاکید کرد؛ « این کمسیون جدید به مکانیزم کاری جهت انتقال اطلاعات به دولت و برعکس نظارت نمایندگان مجلس برعملکرد دولت، تهیه صورت‌جلسه از جلسات آن و آشنایی با نحوه اجرای برنامه‌های آن، نیاز دارد. همچنین این کمسیون به یک کانال دائمی ارتباطی با دولت نیاز دارد».