تصویری از حامیان انقلا ایران در سال 1357

تصویری از حامیان انقلا ایران در سال ۱۳۵۷

هر سال از اوایل بهمن ماه و مشخصا از ۱۲ بهمن که مصادف با سالروز ورود مرحوم امام خمینی به ایران می شود حجم انبوهی از مطالب پیرامون انقلاب اسلامی در رسانه های دولتی در ایران تولید می شود.

هدف اصلی این رسانه ها در توصیف و حسب بیان انگیزه های مردم در مبارزه علیه رژیم شاه است، و اینکه انقلاب اسلامی چه بود و چرا اتفاق افتاد. هدف از انقلاب و نهضت انقلابی مردم و رهبران ایران کدام مورد بود.

در بسیاری از این مطالب آنچه که گفته می شود به عنوان انگیزه و دلایل وقوع انقلاب بیان می شود در افکار و اندیشه های سیاسی مسئولان ایران است. به بیان دیگر مسئولان امروز ما افکار و اندیشه ها و آرمانها و اعتقادات خود را در بیان اسباب و علل و انگیزه های آمدن انقلاب اسلامی بیان می کنند.

البته در بسیاری از موارد آنچه که مسئولان امروزه در خصوص انقلاب اسلامی و اسباب و علل به وجود آمدنش می گویند با آنچه که واقعیت انقلاب بوده متفاوت بوده است. به طوری که مثلا مسبب امروز خصومت با آمریکا و غرب از جمله یکی از اصلی ترین اسباب و علل به وجود آمدن انقلاب بیان می شود.

در حالی که آمریکا ستیزی و خصومت با غرب از جمله دلایل اصلی انقلاب نبود. البته بغض و کینه ای نسبت به آمریکا وجود داشت اما این بغض و کینه به واسطه روابط خوب میان رژیم شاه و آمریکا بود. رژیم شاه متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس بود و روابط میان رژیم شاه و واشنگتن بسیار نزدیک و صمیمانه بود.

برای همین مردم ایران و رهبران دوران انقلاب اگر از آمریکا گله مند بودند برای این بود که چرا رژیم شاه را برای تغییر دمکراتیک زیر فشار قرار نمی دهد. به عبارت دیگر حکومتی که نسبت به آمریکا چشم می گوید دلیل و انگیزه اش صرفا به واسطه نزدیکی و ارتباط رژیم شاه با آمریکا بود. والا خود مردم فی نفسه خصومت و ضدیتی با آمریکا نداشتند.

اهداف انقلاب و یا خواسته مردم ایران در مبارزه علیه رژیم شاه مجموعه ای از خواسته ها و اهداف دموکراتیک بود. مردم خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رفع سانسور و حاکمیت قانون و انتخابات آزاد و اهدافی از این دست بودند.

این درست است که رهبران خواهان نظامی اسلامی بودند اما در سال ۵۷ و در نگاه بسیاری از مردم ایران آن اهداف در چارچوب یک نظام اسلامی قابل به دست آوردن بود.

به عبارت دیگری آنان منافات یا تضادی با اسلام و اهداف دموکراتیک و آزادیخواهانه نمی دیدند. اسلام در سال ۵۷ به باور مردم ایران می توانست تمامی اهداف دموکراتیک را که شاه نتوانسته بود و یا نخواسته بود در کشور به وجود آورد ایجاد نماید.

چنین بود که حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی بدل به خواسته اصلی آنان گردید.