امیران مناطق سعودی حکمت ملک سلمان و اصلاحات جامع وی را تحسین کردند

چهارمین سالروز بیعت با خادم حرمین؛ توأم با دستاوردهای بزرگ

در چهارمین سالروز بیعت با ملک سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین، تعدادی از امیران مناطق سعودی بر دستاوردهای بزرگ و اصلاحات جامعی که پس از زمامداری وی رخ داد و همچنان تا امروز در زمینه بازسازی بخش‌ها و آماده‌سازی روند توسعه از طریق چشم‌انداز آینده ادامه دارد، تأکید کردند.
به گزارش «الشرق الاوسط»، شاهزاده خالد الفیصل مشاور خادم حرمین شریفین و امیر مکه مکرمه در این باره عنوان کرد: کشور این مناسبت را با فتخار و سربلندی به خاطر دستاوردهای توسعه‌ای پیاپی که به دستور خادم حرمین شریفین در همه سطوح محقق شد و هدف از آن آسایش، ثبات، پایداری و پیشرو بودن بی‌مثال وطن و شهروند است، جشن می‌گیرد. این دستاوردها «در تمام سطوح داخلی و بین‌المللی در تاریخ ثبت می‌شود».
شاهزاده فیصل بن بندر امیر منطقه ریاض نیز به مناسبت سالگرد بیعت، دستاوردهای پیاپی را تحسین کرد و گفت: «ما در سایه رهبری خبره، سیاستمداری کارکشته و ناخدایی ماهر که این کشور را با حکمت و اقتدار هدایت می‌کند به قله نزدیک می‌شویم. پس کشور و شهروند این مناسبت را باید با افتخار جشن بگیرند».
وی با اشاره به اینکه ملک سلمان دغدغه شهروند را داشت که دستور چشم‌انداز آینده کشور را صادر کرد، افزود: باید این مناسبت را فرصتی بزرگ برای تجدید ولایت و بیعت و تأکید بر انسجام مردم و رهبری در یک حماسه ملی دانست.
شاهزاده سعود بن نایف بن عبدالعزیز شاهزاده منطقه الشرقیه نیز تأکید کرد چهارمین سالروز در حالی فرارسید که خادم حرمین شریفین راه پدر خود ملک عبدالعزیز بنیانگذار سعودی و برادران پادشاهش را در ساختن وطن و توسعه آن در همه بخش‌ها ادامه می‌دهد.
وی عنوان کرد خادم حرمین شریفین دستور ساخت دولت مؤسسه‌ها و داده ها را داد که در خدمت وطن سهیم بوده و دارای راه‌حل‌های توسعه‌ای فعال برای مقابله با چالش‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه خدمات است و تأثیر مثبت روی شهروند و حفظ توانایی‌ها و اصول دارد.
شاهزاده محمد بن ناصر بن عبدالعزیز امیر منطقه جازان نیز چهارمین سالروز را پر خیر و برکت عنوان کرد که تمام بخش‌های جامعه را در بر می‌گیرد.
وی تأکید کرد خادم حرمین شریفین در تصمیم‌گیری برای صدور حکم‌های سرنوشت‌ساز حکیمانه عمل کرد که نشان دهنده وضوح دیدگاه، دقت هدف و خِرد وی در تمام اموری است که با مفهوم جدید زمانه همخوانی دارند.
شاهزاده فیصل بن سلمان امیر مدینه منوره نیز دوره اصلاحات جامع خادم حرمین شریفین را تحسین کرد که بر پایه اصولی استوار و تمایلات صادقانه است و به وسیله آن جهشی کیفی در اصلاحات اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت که از جمله آنها پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های جهانی برای تنوع درآمدی و حمایت از پایه‌های اقتصاد است.