وزیر کشور لبنان به عون از «بازی خیابانی» هشدار داد

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان

نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان بر ضرورت ائتلاف استراتژیک عربی، متمرکز بر عربستان سعودی و مصر، برای مقابله با گسترش ایران تأکید کرد. وی در گفتگویی طولانی با «الشرق الأوسط» توضیح داد: «هلال فارسی، قدرتی تجاوز گر و مخالف با جغرافیا و تاریخ است».

المشنوق ادامه داد: «قرص ماه عربی پیروز خواهد شد و همه جهان عرب با همه فرقه های آن را در بر خواهد گرفت. این قرص ماه تنها سنی نخواهد بود، هر چند اکثریت آن سنی است، اما عرب های مسیحی و عرب های شیعه نیز وجود دارند». وی تأکید کرد: «تنها نیرویی که تضمین کننده آن است و آن را استوار و سربلند و یکپارچه و توانا نگه خواهد داشت، ائتلاف استراتژیک بین مصر و عربستان سعودی خواهد بود». گفتگوی المشنوق در حالی صورت می گیرد که زمینه سیاسی در لبنان، با بازگشت ژنرال میشل عون رئیس «جریان ملی آزاد» و حامیان وی به خیابان، پس از سالها تلاش برای ورود واقعی به قدرت، دچار تنش جدیدی شده است.

المشنوق از «بازی خیابان» هشدار داد، و از عون خواست که از خطرات حرکت سیاسی خود ومیزان تأثیر آن بر کل اوضاع در لبنان آگاه باشد.