دولت عراق را مسؤل حمایت از کارکنان روزنامه در شهرهای عراقی دانست

صفحه اول شماره دو روز پیش روزنامه «الشرق الاوسط» آن گونه که به چاپ خانه فرستاده شد، و در عکس دوم نمونه ای از نسخه عرضه شده به بازار دیده می شود که تیتر «تظاهرات عراق پیش از وارد شدن تهران به روی خط با پاره کردن عکس خامنه ای» حذف شده و دوعکس صفحه اول آن که یکی از آن ها تصویر تظاهرکنندگانی را نشان می دهد که عکس خامنه ای را پاره کرده اند عوض شده است

صفحه اول شماره دو روز پیش روزنامه «الشرق الاوسط» آن گونه که به چاپ خانه فرستاده شد، و در عکس دوم نمونه ای از نسخه عرضه شده به بازار دیده می شود که تیتر «تظاهرات عراق پیش از وارد شدن تهران به روی خط با پاره کردن عکس خامنه ای» حذف شده و دوعکس صفحه اول آن که یکی از آن ها تصویر تظاهرکنندگانی را نشان می دهد که عکس خامنه ای را پاره کرده اند عوض شده است

روزنامه «الشرق الأوسط» تصمیم گرفت چاپ خود را در عراق متوقف کند، این تصمیم پس از تکرار تجاوزاتی صورت گرفت که جماعت «گردان های اهل الحق» نزدیک به ایران و نوری المالکی نخست وزیر سابق، انجام می دهند. این گروه از مهم ترین جناح های شبه نظامیان بسیج مردمی به شمار می آیند که به طور مداوم به چاپ خانه هایی در بغداد حمله می کند که این روزنامه در آن ها چاپ می شود، و با زور اسلحه و خارج از دایره قانونی، اقدام به حذف و اصلاح مقالات و گزارش های روزنامه می کنند، زیرا این روزنامه تجاوزات شبه نظامیان بسیج مردمی را فاش می کند و سیاست های ایران را مورد انتقاد قرار می دهد.

در مدت اخیر، حمله این عناصر به چاپ خانه ها بارها تکرار شد، تا این که دو روز پیش با حذف تیتر اصلی روزنامه از صفحه اول به بالاترین حد خود رسید، که تحت عنوان «تظاهرات عراق پیش از وارد شدن تهران به روی خط با پاره کردن عکس خامنه ای» بود و دو عکسی که با این گزارش بود را با عکسی از صفحه داخلی تغییر دادند، و همچنین یکی از مقالات صفحه آخر را حذف کردند، که باعث بی نظمی در دو صفحه شد، و صفحه اول بدون عنوان اصلی چاپ شد.

سلمان الدوسری، سردبیر روزنامه گفت: «با توجه به ناکامی دولت عراق در انجام وظایف خود برای محافظت از روزنامه در برابر این تجاوزات مکرر، «الشرق الأوسط» تصمیم گرفت، از امروز چاپ خود را در عراق متوقف کند، و این کار برای این است که دولت عراق را مسؤل حمایت از کارمندان روزنامه و خبرنگاران آن می داند، تا این که این تجاوزات متوقف شود». روزنامه همچنین از مقامات عراقی ضمانت های قوی برای توقف این تجاوزات ، و احترام گذاشتن به آزادی بیان را خواستار شد.

تمامی این تجاوزات مکرر، جلوی چشم و گوش مقامات عراقی صورت می گیرد، هر چند آن ها در انظار عمومی اطلاع داشتن و مسئولیت آنچه در جریان است را انکار می کنند. در همین راستا، ابراهیم العبادی، مدیر روابط و رسانه ها در وزارت کشور عراق، در اظهاراتی برای «الشرق الأوسط»، به وجود داشتن گروه های قانون شکن اذعان داشت و تأکید کرد که مقامات برای پایان دادن به تجاوزات آن ها تلاش می کنند. وی افزود: «آزادی بیان در عراق، بنا به قانون اساسی این کشور، مانند آزادی تظاهرات محافظت شده و تضمین شده است».

زیاد العجیلی، مدیر دیده بان آزادی های مطبوعاتی در عراق، نیز به نوبه خود این اقدامات را محکوم کرد و به «الشرق الأوسط» گفت: «متأسفانه یک کمپین منظم بر ضد روزنامه نگاران و مؤسسات مطبوعاتی و رسانه ای، هم زمان با جنبش مردمی وجود دارد، که هدف آن ساکت کردن صداهای آزاد طلبی است که فریاد مبارزه با فساد و تحویل دادن فاسدان به دست عدالت را سر می دهند».