شاهد عینی: پس از آزاد سازی از دست داعش مسلحان ۹۰ نفر از جوانان را بردند

منزل سوخته ای در روستای پروانه (الشرق الأوسط)

منزل سوخته ای در روستای پروانه (الشرق الأوسط)

بازماندگان ساکنان روستای پروانه، در ۴۰ کیلومتری شمال شرق بعقوبه مرکز استان دیالی، به «الشرق الأوسط» که برای بازدید از روستا، یک هفته پس از آزاد سازی آن از دست «داعش» در هفته گذشته، رفته بود، تصاویر و داستان های وحشتناکی را تعریف کردند.

ام فاطمه، ۵۰ ساله چگونگی تصمیم اهالی روستای پروانه پس از آزاد سازی کامل از دست مسلحان را توضیح داد و گفت: « پس از رسیدن ما نیروهایی با استفاده از خودروهای چهار چرخ به روستا یورش برده و ۹۰ نفر از جوانان روستا را بازداشت کردند. وی ادامه داد: «پس از چند ساعت این نیروها روستا را ترک کردند و خانواده های بازداشت شدگان باقی ماندند، که من یکی از آنها هستم، و سپس برای یافتن فرزندانمان به باغستان هایی که به سوی آنها حرکت کرده بودند رفتیم و با پیدا کردن اجساد ۷۳ نفر از آنان شوکه شدیم در حالی که اثرات شلیک تیر به سر های برخی از آنان دیده می شد.