شاهزاده سلمان و پسران پادشاه در شهرک پزشکی از او استقبال کردند

شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز در حال خوش آمدگویی به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر (عکس از: بندر الجلعود)

شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز در حال خوش آمدگویی به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر (عکس از: بندر الجلعود)

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، روز گذشته در ابتدای ورود به پایتخت عربستان از سلامتی ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان اطمینان حاصل کرد. شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد معاون نخست وزیر و وزیر دفاع، در شهرک پزشکی از وی استقبال کرد.

السیسی که به همراه شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز جانشین ولی عهد معاون دوم نخست وزیر و مشاور و فرستاده ویژه پادشاه عربستان وی را تا رسیدن به شهرک پزشکی همراهی می کرد، مورد استقبال شاهزاده متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز وزیر گارد ملی، شاهزاده عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز معاون وزیر خارجه، شاهزاده فیصل بن عبدالله بن عبدالعزیز رئیس هیئت هلال احمر سعودی، شاهزاده ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر منطقه ریاض و شاهزادگان فرزندان پادشاه عربستان قرار گرفت. در همین حال رئیس جمهور مصر برای پادشاه عربستان شفای عاجل و سلامتی و تندرستی آرزو کرد.

شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز به نوبه خود با ابراز تشکر از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، بابت احساسات اصیل برادرانه از وی قدر دانی کرد.

دکتر اشرف العربی، وزیر برنامه ریزی ، عادل لبیب وزیر توسعه محلی، مهندس شریف اسماعیل وزیر نفت، دکتر مصطفی مدبولی وزیر اسکان، دکتر سالم شاکر وزیر برق، سامح شکری وزیر خارجه، ژنرال عباس مصطفى کامل مدیر دفتر ریاست جمهوری و عفیفی عبدالوهاب سفیر مصر در عربستان، هیئت همراه رئیس جمهور مصر در این سفر بودند.

رئیس جمهور مصر برای اطمینان از سلامت پادشاه عربستان روز گذشته در سفری کوتاه وارد ریاض شد و در پایگاه هوایی ریاض مورد استقبال و بدرقه شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز جانشین ولیعهد معاون دوم نخست وزیر مشاور و فرستاده ویژه پادشاه عربستان، شاهزاده ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر منطقه ریاض، سفیر مصر در عربستان، ژنرال خلبان محمد سعید الغامدی فرمانده پایگاه هوایی ریاض، ژنرال سلیمان محمد السدیس معاون مدیر پلیس منطقه ریاض، اعضای سفارت مصر در عربستان و تعدادی از مسؤلان و نمایندگان مراسم پادشاهی قرار گرفت.