کویت: «الشرق الاوسط»

مؤسسه فرهنگی عبدالعزیز سعود البابطین در ماه مارس آینده دوازدهمین دوره جشنواره بهار شعر عربی را در سالن کتابخانه مرکزی شعر عربی در کویت برگزار می‌کند.
به گزارش الشرق الاوسط، «البابطین» اعلام کرد که در این دوره از جشنواره، شعرای برجسته که حضور گسترده‌ای در صحنه شعر عربی دارند، حضور خواهند داشت. امسال برنامه‌های جشنواره نیز متفاوت خواهند بود و از طریق شعرای که تجربه‌های متمایز و متنوعی دارند، بر شعر به عنوان بخش اصلی جشنواره تمرکز خواهد شد.
عبدالعزیز البابطین رئیس این مؤسسه گفت: «جشنواره بهار شعر عربی هر سال به دو دلیل برگزار می‌شود. دلیل اول این است که شعر یکی از اهداف این مؤسسه از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۸۹ بوده‌است. پس از آن نیز اهداف جدیدی مانند انتشار صلح در جهان نیز به آن اضافه شد و همزمان با جشن‌های جهانی «روز بین‌المللی شعر» که از سوی «یونسکو» تعیین شد، شعر به عنوان یکی از ابزار صلح در نظر گرفته شد».