عکس از تسنیم

عکس از تسنیم

در حالی که بورس ایران شرایط دشواری را می گذراند، گزارش ها حاکی است علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در دیداری اضطراری با روسای بانک های مهم این کشور خواستار حمایت از بازار سرمایه شده است.

به گزارش خبرگزاری ها، در نشست اضطراری وزیر اقتصادی ایران با مدیران عامل بانک ها که برای حمایت از بازار سرمایه روز شنبه برگزار شد قرار شد، بانک ها نقدینگی های جدیدی را در چند گام به بورس ایران تزریق کنند.

ظاهرا دولت ایران قصد دارد مبلغ قابل توجه ۴ هزار میلیارد تومان را از طریق بانک های عمده این کشور به بورس تزریق کند.

محمودرضا خواجه نصیر مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار روز یکشنبه گفت که وزیر اقتصاد ایران دستور ویژه ای برای حمایت از بازار سرمایه صادر کرد.

وی افزود: «بر این اساس، قرار شد ۴ بانک ملی، ملت، سپه و تجارت با تزریق ۴ هزار میلیاردتومان به بازار سرمایه کمک کند. علاوه بر بانکها، برخی بیمه ها نیز قرار است از بازار سرمایه حمایت کنند.»

خواجه نصیری با اعلام اینکه حمایت ها و کمک های بانکی ها و بیمه ای ها از امروز آغاز می شود و به صورت تدریجی خواهد بود ادامه داد: بر اساس توافقات انجام شده برنامه این است که حمایت از بازار سرمایه به صورت مستمر باشد.

محمد علی توحید، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در این باره به شرق پارسی گفت که این اقدام دولت پس از سقوط بورس و وضعیت نابسامان آن صورت گرفته است، وضعیتی که در آن دولت به میزان زیادی در بورس دخالت می کند و قیمت های سهام با دخالت نهادهای مالی دولتی افزایش و یا کاهش می یابد.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید در ایران انتظار این بود که وضعیت اقتصادی بهتر شود و به همین علت عده ای سرمایه گذاران کوچک به بورس روی آوردند، اما با توجه به آنکه مذاکرات هسته ای هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند، و در واقع تحول ناشی از مذاکرات هسته ای در اقتصاد ایران دیده نشده ، اکنون این سرمایه ها بلاتکلیف شده اند و رونق بورس متوقف شده است.

این روزنامه نگار اقتصادی گفت دولت ایران اکنون در پی آنست که با احیای رونق بازار سرمایه، دست کم روند نزولی بورس را متوقف کند.

شاخص بازار بورس تهران در ماه های نخست بە قدرت رسیدن دولت یازدهم رشدی مبهوت کننده را نشان داد به طوری که از هنگام انتخابات خرداد ماه سال گذشته تا زمستان قبل، رشد بورس ایران حدود ۷۰ درصد بود.

دولت یازدهم در ایران از طریق رسانه‌ها و نشست‌های خبری چە در زمان کاندیداتوری حسن روحانی و چە پس از آن از طریق وعدە های امیدوار کنندە در جهت کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حمایتهای گستردە از بخش صنعت و تولید داخلی هموارە موجب ایجاد خوش بینی عمومی و چشم اندازی مطبوع از اوضاع اقتصادی شد کە با ایجاد ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی ارز، فلزات، ساختمان و خودرو، بە صورت گستردە موجب جابجایی سرمایەها و سرازیری حجم بزرگی از نقدینگی به سمت بازار بورس اوراق بهادار شد.