نظام درخواست کمک برای انتقال مواد هسته ای خطرناک می کند

456354634563456356

در تلاشی برای جبران کمبود تعداد سربازان در ارتش نظامی، وائل الحلقی نخست وزیر سوریه روز گذشته گفت که دولت برای سربازانی که در خط های مقدم نبرد می کنند پاداشی ماهیانه به میزان ده هزار لیره سوری (معادل ۳۷ دلار) پرداخت خواهد کرد.

این تصمیم در راستای تشویق و وسوسه کردن ارتش صورت می گیرد که به انجام وظایفی فراتر از توانایی های خود در نبردهای گوناگون در جبهه های مختلف تن می دهد. الحلقی در جلسه پارلمان گفت که این پاداش از اول ماه آینده پرداخت خواهد شد.

در همین راستا، آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال بررسی درخواست نظام سوریه برای کمک این آژانس جهت تحویل دادن یک مرکز تأسیسات هسته ای و انتقال مواد هسته ای به خارج از کشور است که ممکن است برای کشور خطرناک باشند.

یوکیا امانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: «این کمک شامل تبدیل یک راکتور کوچک در نزدیکی دمشق است، به طوری که بتواند از سوخت اورانیوم با غلظت پایین به جای اورانیوم بسیار غنی است که خطرناک تر است استفاده کند».