گشودن گورهای دسته جمعی در تکریت برای جستجوی قربانیان «اسپایکر»

1428446689707307900

اثیل النجیفی استاندار نینوا روز گذشته اعلام کرد که بازدید دو روز قبل حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای قرار دادن نکات تکمیلی در روند آزاد سازی موصل و توزیع نقش ها صورت گرفت. وی پیش بینی کرد که آغاز این عملیات همزمان با عملیات آزاد سازی انبار انجام گیرد.

النجیفی در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته خود در اربیل گفت: «بر اساس محورهای مورد توافق با منطقه کردستان، توافق شد که نقش اصلی به ارتش عراق واگذار شود. در همین حال نیروهای پیشمرگه ، پلیس محلی ، نیروهای ملی و اهالی عشایر نینوا محورهای دیگر را بر عهده خواهند داشت». وی همچنین بر توافق مبنی بر دور نگه داشتن نیروهای داوطلب مردمی از این عملیات تأکید کرد و پیش بینی کرد که این عملیات با عملیات آزاد سازی انبار همزمان باشد.

از سوی دیگر، تیم های پزشکی عراقی شروع به گشودن گورهای دسته جمعی برای جستجوی نزدیک به ۱۷۰۰ سرباز کردند ، که سازمان داعش پس از اشغال تکریت در ماه ژوئن (خرداد) گذشته، در قتل عام معروف به اسپایکر آنها را کشته بود. یک مقام مسؤل در وزارت بهداشت به «الشرق الأوسط» گفت: «اولین محل گورهای دسته جمعی را حفر کردیم و تا کنون بیست جسد را پیدا کردیم».