بزرگترین بازار مسقف جهان، با تعداد زیادی تیمچه و سرا و کاروانسرا، با قدمتی پیش از قرن چهارم هجری، همچون قلب تبریز در مرکزشهر می تپد. رونق بالای این بازار در طول قرن ها به خاطر قرار گرفتن شهر در مسیر راه ابریشم و کاروانهای تجاری شرق وغرب بوده است – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

بزرگترین بازار مسقف جهان، با تعداد زیادی تیمچه و سرا و کاروانسرا، با قدمتی پیش از قرن چهارم هجری، همچون قلب تبریز در مرکزشهر می تپد. رونق بالای این بازار در طول قرن ها به خاطر قرار گرفتن شهر در مسیر راه ابریشم و کاروانهای تجاری شرق وغرب بوده است – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

اگر امروز از هشت دروازه شهر خبری نیست تا مغول ها سه بار پشتش ناکام بمانند، اگر تلخه رود از زیر برج های بلند شهر جدید آرام می گذرد تا به دریاچه ی ارومیه بریزد، اگر در بلندی های کوه عون ابن علی بایستیم و سعی کنیم از میان آلودگی و غبار سهند را در جنوب ببینیم، تبریز را خواهیم یافت که بر خرابه های شهر «تَوْرِژ» (بارها) بنا شده‌است.

سومین شهر بزرگ ایران، آنجا که گسل های زمینش بارها هر چه بوده با خاک یکسان کرده؛ شهری که بنیه بناهای تاریخی اش نه به اندازه ی شیراز و اصفهان و مشهد است، اما آن آبی کاشی های مسجد کبود و بلندی دیوارهای ارگ قدیم، هوش از سر هر مسافری می رباید.

یکی از تیمچه های بازار فرش تبریز در ساعات نیمه روز بعد از صرف ناهار:  بازاریان طبق عادت قلیان چاق می کنند و ستون های نور بر آنها عمود می شود - عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

یکی از تیمچه های بازار فرش تبریز در ساعات نیمه روز بعد از صرف ناهار: بازاریان طبق عادت قلیان چاق می کنند و ستون های نور بر آنها عمود می شود – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

از محله ی امیرخیز و مارالان بود که ستار خان و باقر خان چراغ خاموش مشروطه در تهران را دوباره روشن کردند و محمد علی شاه مقهور استبداد خود شد.

تبریز شهر اولین هاست:

اولین رمان ایران، اولین کتابخانه عمومی، اولین سینمای ایران، اولین عکاسخانه، اولین چاپخانه، اولین هوانورد ایرانی، اولین مدرسه کر و لال ها اولین مهمانخانه و اولین بلدیه در این شهر بود و نخستین شهر ایران که صاحب تلفن شد تبریز بود.

شهر پاکیزه است و افتخار مردمش به این که ما اینجا گدا نداریم.

سرزمینی مهاجر پذیر که در ظاهر به سرعت مدرن می شود با مرکز تجاری بزرگی مثل لاله پارک و برج و اتوبان و مترو.

چیزی از تهران که کم ندارد هیچ، تبریز شهری است که در آن بسیار احساس امنیت خواهید داشت. خیلی از مردم کوچه و بازار نمی توانند و گاهی نمی خواهند فارسی حرف بزنند و این شمایید که باید دریابید آنها چه می گویند.

شهر زیرگذرها، پایتخت تعامل با آذربایجان و ارمنستان و ترکیه است وبه یاری همین ارتباط چرخ اقتصادش لنگ نمی زند و راست می گویند که تبریز شهر متمولین است.

تبریز زنده است، از دانشگاه و حوزه و موزه گرفته تا بازار و پاساژ وهتل های پر توریست.

خیابان تربیت: پیاده راهی موفق درون بافت قدیم تبریز و در سمت جنوبی بازار قدیم، دو ﻧﻘﻄـﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴـﺪان ﺳـﺎﻋﺖ (ﺷـﻬﺮداری) و ﺑـﺎزار را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ می زند. اﻳﻦ ﻣﺤﻮر، ﻣﺴﻴﺮی اﺳـﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﭘﻮﻳﺎ و زﻧﺪه، ﻛﻪ موجب روﻧﻖ ﺣﻴـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ می شود - عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

خیابان تربیت: پیاده راهی موفق درون بافت قدیم تبریز و در سمت جنوبی بازار قدیم، دو ﻧﻘﻄـﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴـﺪان ﺳـﺎﻋﺖ (ﺷـﻬﺮداری) و ﺑـﺎزار را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ می زند. اﻳﻦ ﻣﺤﻮر، ﻣﺴﻴﺮی اﺳـﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﭘﻮﻳﺎ و زﻧﺪه، ﻛﻪ موجب روﻧﻖ ﺣﻴـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ می شود – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

اگر از هوای مطبوعش، به واسطه آلاینده های شیمیایی و خودروهای بسیار و کارخانه ها و ریزگردهای کشورعراق، چیزی بماند تبریز خواهد بود. کم کننده تف و حرارت جان. گرچه این یک اصطلاح عامیانه است اما شما یک بار به این شهر وارد شوید هنگام عزیمت نیمی از قلبتان را جا خواهید گذاشت و به قول شهریار:

شب است و”باغ گلستان” خزان رؤیاخیز
بیا که طعنه به شیراز می‌زند تبریز

خیابان تربیت: ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺶ و ﺧﺎﻃﺮهﺳﺎز اﺳﺖ و ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ، ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺷـﻬﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﻢ «ﻣﻘﺼﺪ» اﺳﺖ و ﻫﻢ "ﻣﻌﺒر" - عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

خیابان تربیت: ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺶ و ﺧﺎﻃﺮهﺳﺎز اﺳﺖ و ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ، ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺷـﻬﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﻢ «ﻣﻘﺼﺪ» اﺳﺖ و ﻫﻢ “ﻣﻌﺒر” – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

اولین فرش سنگی جهان در میدان ایپک تبریز(منصور سابق) با طرح باغ. چهار راه منصور در مسیر راه ابریشم قرار داشته است و این فرش در مجاورت برج 18 طبقه ابریشم و پروژه هایی همچون عتیق و قرار گرفتن در مجاورت مسجد کبود، موزه تاریخی آذربایجان،عمارت ساعت و بوستان خاقانی نمای زیبای به این قسمت شهر داده است - عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

اولین فرش سنگی جهان در میدان ایپک تبریز(منصور سابق) با طرح باغ. چهار راه منصور در مسیر راه ابریشم قرار داشته است و این فرش در مجاورت برج ۱۸ طبقه ابریشم و پروژه هایی همچون عتیق و قرار گرفتن در مجاورت مسجد کبود، موزه تاریخی آذربایجان،عمارت ساعت و بوستان خاقانی نمای زیبای به این قسمت شهر داده است – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

ارگ علی شاه: نماد شهر تبریز در مجاورت ارگ های مدرن امروز تنها بلندای شبستان جنوبی و محرابش را حفظ کرده است - عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

ارگ علی شاه: نماد شهر تبریز در مجاورت ارگ های مدرن امروز تنها بلندای شبستان جنوبی و محرابش را حفظ کرده است – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

در محوطه ی ارگ مدرسه نجات و سالن تئاتر شیر وخورشید قرار داشتند که در سال 1360 با شروع پروژه ی تخریب و تبدیل ارگ به مصلای تبریز توسط بولدوزر و مواد منفجره ویران شده است - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

در محوطه ی ارگ مدرسه نجات و سالن تئاتر شیر وخورشید قرار داشتند که در سال ۱۳۶۰ با شروع پروژه ی تخریب و تبدیل ارگ به مصلای تبریز توسط بولدوزر و مواد منفجره ویران شده است – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

مسجد جامع یا جامع کبیری که بازار گرداگرد آن شکل گرفته است و از زیباترین مساجد اسلامی است با شبستانی وسیع و تاق و گنبد هایی بر فراز ستون هایی هشت ضلعی - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

مسجد جامع یا جامع کبیری که بازار گرداگرد آن شکل گرفته است و از زیباترین مساجد اسلامی است با شبستانی وسیع و تاق و گنبد هایی بر فراز ستون هایی هشت ضلعی – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

گوشه ای از بنای یادبود  شعرای تبریز، معروف به مقبره الشعرا. گورستان اصلی به دلیل زمین لرزه های بسیار تخریب و به دلیل مدفون شدن بیش از چهار صد شاعر و ادیب بزرگ ازحکیم اسدی طوسی تا استاد شهریاراین بنا در سال 1350 شمسی ساخته شد - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

گوشه ای از بنای یادبود شعرای تبریز، معروف به مقبره الشعرا. گورستان اصلی به دلیل زمین لرزه های بسیار تخریب و به دلیل مدفون شدن بیش از چهار صد شاعر و ادیب بزرگ ازحکیم اسدی طوسی تا استاد شهریاراین بنا در سال ۱۳۵۰ شمسی ساخته شد – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

همجواری مسجدی آجری در کنار مرکز خرید رشدیه در میدان فهمیده - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

همجواری مسجدی آجری در کنار مرکز خرید رشدیه در میدان فهمیده – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

شهرک باغمیشه با قدمتی کمتر از بیست سال. از چهره های جدید شهرک سازی در تبریز. محله قدیمی باغمیشه در دامنه کوه عون ابن علی همچنان در تبریز وجود دارد - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

شهرک باغمیشه با قدمتی کمتر از بیست سال. از چهره های جدید شهرک سازی در تبریز. محله قدیمی باغمیشه در دامنه کوه عون ابن علی همچنان در تبریز وجود دارد – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

زیرزمین موزه آذربایجان، دومین موزه ی تاریخی ایران، و مجسمه های احد حسینی با رویکرد به سرگذشت انسان قرن بیستم - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

زیرزمین موزه آذربایجان، دومین موزه ی تاریخی ایران، و مجسمه های احد حسینی با رویکرد به سرگذشت انسان قرن بیستم – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

رفت وآمد و زندگی روزانه مردم در بازار تبریز - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

رفت وآمد و زندگی روزانه مردم در بازار تبریز – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

بر فراز رشته کوه سرخاب، در شمال شهر تبریز که زمانی آتشکده بوده، آرامگاه کنونی عون ابن علی و زید ابن علی واقع شده. مکانی برای تفرج روزهای تعطیل خانواده ها - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

بر فراز رشته کوه سرخاب، در شمال شهر تبریز که زمانی آتشکده بوده، آرامگاه کنونی عون ابن علی و زید ابن علی واقع شده. مکانی برای تفرج روزهای تعطیل خانواده ها – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

این روزها اسباب تکنولوژی را به داخل زیارتگاهها می برند و مادران از دختران جوانشان عکس می گیرند - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

این روزها اسباب تکنولوژی را به داخل زیارتگاهها می برند و مادران از دختران جوانشان عکس می گیرند – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

ازیادمان هشت تن از کشته شدگان ایرانی جنگ ایران و عراق در جوار آرامگاه عون ابن علی. تعداد شهدای تبریز بیش از 4200 تن است – عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

ازیادمان هشت تن از کشته شدگان ایرانی جنگ ایران و عراق در جوار آرامگاه عون ابن علی. تعداد شهدای تبریز بیش از ۴۲۰۰ تن است – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

عمارت کلاه فرنگی معروف به کاخ شاه گلی. از تفریح گاههای معروف نگین خاورمیانه - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

عمارت کلاه فرنگی معروف به کاخ شاه گلی. از تفریح گاههای معروف نگین خاورمیانه – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

از تفریحات روز جمعه مردم تبریز دیدار دسته جمعی و پیاده روی در شاه گلی است - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

از تفریحات روز جمعه مردم تبریز دیدار دسته جمعی و پیاده روی در شاه گلی است – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

جوان ها در حاشیه ی شاه گلی، زیر سایه تبریزی ها و بید های کهن والیبال یا بدمینتون بازی می کنند - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

جوان ها در حاشیه ی شاه گلی، زیر سایه تبریزی ها و بید های کهن والیبال یا بدمینتون بازی می کنند – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

اینجا حیاط مسجد کبود است. جوانها زمینش را به پیست تمرین اسکیت تبدیل کرده اند و از لابه لای ستون هایش ساعات بعد از ظهر را اسکیت می کنند - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

اینجا حیاط مسجد کبود است. جوانها زمینش را به پیست تمرین اسکیت تبدیل کرده اند و از لابه لای ستون هایش ساعات بعد از ظهر را اسکیت می کنند – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

حتی با وجود این تَرَک ها، می توان به زیبایی خیره کننده ی مسجد کبود و هنر کاشی کارش پی برد - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

حتی با وجود این تَرَک ها، می توان به زیبایی خیره کننده ی مسجد کبود و هنر کاشی کارش پی برد – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

گردشگران بسیاری از دیدن "فیروزه اسلام" در تبریز لذت می برند - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

گردشگران بسیاری از دیدن “فیروزه اسلام” در تبریز لذت می برند – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی

نمایی از تبریز بر فراز کوه سرخاب - عکس از شرق پارسی - عکاس بهار اصلانی

نمایی از تبریز بر فراز کوه سرخاب – عکس از شرق پارسی – عکاس بهار اصلانی