وضع قوانین سخت در مجارستان بر خلاف جریان … همبستگی گسترده مردمی در اروپا با مهاجران

یک پناهجو در حال کمک کردن به فرزندش برای عبور از حصار یک مرکز پذیرش پناهجویان در شهر روسکی در مجارستان – عکس از رویترز

یک پناهجو در حال کمک کردن به فرزندش برای عبور از حصار یک مرکز پذیرش پناهجویان در شهر روسکی در مجارستان – عکس از رویترز

در حالی که پایتخت های اروپایی برای تقسیم دویست هزار پناهنده ای که طی روزها گذشته به ایتالیا و یونان و مجارستان رسیده اند از زمان سبقت می گیرند، روز گذشته بیش از هزار مهاجر سرگردان در بوداپست، در صحنه ای بی سابقه که نشان دهنده تشدید بحران است تصمیم گرفتند که با پای پیاده به اتریش بروند.

این پناهجویان به ویژه پس از آن که مقامات مانع از خروج هر قطاری به اتریش و آلمان شدند، تصمیم گرفتند که با پای پیاده از ایستگاه قطار بوداپست که روزها است در آن سرگردانند به سوی اتریش که ۱۷۵ کیلومتر با آن جا فاصله دارد حرکت کنند.

روز گذشته با تشدید بحران، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که کشورش با پذیرایی از «هزاران نفر» دیگر از مهاجران سوریه موافقت کرده است، این در حالی است که بریتانیا از ماه مارس (فروردین) ۲۰۱۴ به جز به ۲۱۹ سوری، به کسی پناهندگی نداده است. اما مجارستان که ماه گذشته بیش از پنجاه هزار مهاجر به آن رسید، به اقدامات خود در قبال پناهنگان سرسختانه ادامه داد و روز گذشته پارلمان این کشور به سرعت اقدام به وضع قوانین سرسختانه ای کرد که اجازه استقرار ارتش در مرزها را می دهد و هر مهاجر غیر قانونی را به سه سال حبس مجازات می کند.

آنتونیو گوترز، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز گذشته به نوبه خود از اروپایی ها خواست تا با کمک به ایتالیا و یونان و مجارستان، دویست هزار پناهجو که به کشورهای مذکور رسیدند را با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تقسیم کنند.

در همین راستا، و هم زمان با بحران مهاجران از زمان انتشار تصویر ایلان شنو، کودک سوری که به هنگام تلاش برای فرار از جنگ به همراه خانواده اش، در ترکیه غرق شد، موج گسترده همبستگی مردمی، در سطح ورزشی و مدنی در اروپا آغاز شد. یکی از معروفترین باشگاه های فوتبال آلمان اعلام کرد که قصد دارد با برگزاری مسلبقات دوستانه، یک میلیون یورو برای کمک به پناهندگان جمع آوری کند.

در هلند نیز تصویر ایلان کودک خردسال، «موتور فوق العاده ای» برای کمک های مالی تشکیل داد. و در مالت، مرکز غیر دولتی « کمک به مهاجران» کمک های مالی بی سابقه ای را دریافت کرد که به مبلغی بالغ بر ۶۰۰ هزار یورو رسید.