حکومت الثنی از آنکار می خواهد به کنوانسیون های بین المللی احترام بگذارد

عکس آرشیوی از رژه نظامی ارتش لیبی

عکس آرشیوی از رژه نظامی ارتش لیبی

ارتش لیبی روز گذشته، رسماً ترکیه را متهم کرد و گفت: «ترکیه مسؤلیت عملیات استخدام و حمایت از گروههای افراط گرا در لیبی و سوریه را به عهده دارد».

این اتهامات یک روز پس از بمباران یک کشتی باری متعلق به یک شرکت ترکیه توسط ارتش لیبی صورت می گیرد. این کشتی که پرچم جزایر کوک را برافراشته بود، از اسپانیا به سواحل لیبی حرکت می کرد. در اثر هدف قرار دادن کشتی کاپیتان سوم کشتی که ملیت ترکیه را داشت کشته شد و شماری از سرنشینان آن نیز زخمی شدند.

ارتش لیبی گفت: « نیروی هوایی قادر به نابود کردن کشتی باری ترکیه بود، اما پس از آنکه کشتی تمامی هشدارها مبنی بر توقف جهت انجام بازرسی و یا ترک آبهای لیبی را نادیده گرفت، تنها به بمباران آن اکتفا کرد».

دولت انتقالی لیبی به ریاست عبدالله الثنی، نفوذ کشتی باری ترکیه به آبهای ساحلی را نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی و منشورهای احترام به حاکمیت کشورها دانست و از ترکیه خواست به حاکمیت لیبی احترام بگذارد.