وزیر رسانه: در اختلافات داخلی آن ها دخالت نمی کنیم

re234543543545

جماعت اخوان المسلمین اردن تصمیم گرفتند جشن بزرگی که قصد داشتند روز گذشته به مناسب هفتادمین سالگرد تأسیس این جماعت برگزار کنند را لغو کنند. این امر در پی مخالفت دولت و هشدار به آنها برای برپایی هر گونه فعالیت هایی به این مناسبت بود. به طوری که حسین المجالی وزیر کشور اردن پیش از دیدار با رهبران جماعت اظهار داشت: « اجازه برگزاری مراسم و فعالیت هایی عمومی، به نمایندگی از گروههای خارجی که دستور کار خود را بر دولت اردن تحمیل می کنند را به هیچ گروه و یا جماعتی نمی دهیم». اما دیدار المجالی با هیئتی به نمایندگی از رهبران اخوان المسلمین، باعث خاموش شدن آتش بحرانی شد که ممکن بود بین حکومت و جماعت رخ دهد.

دکتر محمد المؤمنی وزیر رسانه ای اردن در اظهاراتی به «الشرق الأوسط» گفت: «دولت به اجرای قانون پایبند است و در اختلافات داخلی جماعت اخوان المسلمین دخالت نمی کند». وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه تنها نهادی است که می تواند به نزاع موجود بین رهبران درگیر اخوان المسلمین پایان دهد، گفت: «اردن کشور قانونمندی است و ما به احکام قضایی و قانونی احترام می گذاریم».

یکی از وزرای دیگر اردن که ترجیح داد نامش فاش نشود به «الشرق الأوسط» گفت که حکومت به همام سعید، ناظر عمومی این جماعت، اجازه نخواهد داد با برگزاری فعالیت های دست جمعی بر دولت قدرت بگیرد، وی اشاره داشت که به دست آوردن مجوز جدیدی به نام «جماعت اخوان المسلیمن» از سوی برخی از رهبران جماعت و در رأس آن ها عبدالمجید الذنیبات، نشان می دهد که جماعت کنونی که این مجوز را اخذ نکرده اند، «غیر شرعی » هستند و در حال حاضر بین طرف هایی که موفق به اخذ مجوز شده اند با طرف های فاقد مجوز، بر سر به دست گیری رهبری جماعت، و همچنین اموال و داراییهای جماعت درگیری وجود دارد. این وزیر تأکید کرد که در نهایت قوه قضائیه است که بحران میان آن ها را حل و فصل خواهد کرد.

علی ابو السکر یکی از نمایندگان سابق و از رهبران جماعت به نوبه خود گفت: « جماعت به علت لهجه آشتی آمیز وزیر کشور در دیدار با آنها، تصمیم به لغو جشن ها گرفت. زیرا باید موضعی مشابه از سوی جماعت اتخاذ می شد و لغو جشن ها ناشی از احساس مسؤلیت آنها بود و این نشان دهنده پایبندی دائمی جماعت به این اصل است که امور به جایی نرسد که باعث ایجاد پ بحران بین جماعت و حکومت شود، زیرا رابطه جماعت با نظام رابطه ای استراتژیک است و ما بر ادامه این رابطه پایبند خواهیم ماند حتی اگر برخی ها ما را سرزنش کنند».