ناظر عمومی درخواست دریافت مجوز کرد… دولت مخالف نیست

عکسی آرشیوی از راهپیمایی اخوان در اردن

عکسی آرشیوی از راهپیمایی اخوان در اردن

منابع رسمی اردن برای «الشرق الأوسط» فاش کردند که شورای وزیران اردن روز گذشته تصمیم گرفت با درخواست عبدالمجید ذنیبات مسؤل کل سابق «اخوان المسلمین» اردن و رهبران جماعت، مبنی بر گسستن پیوند «اخوان اردن» از «جماعت مادر» در مصر موافقت کنند. این منابع گفتند که دولت با صدور مجوز جدید برای جماعت با هدف جدایی پیوند از «اخوان مصر» موافقت کرد، و تصمیم های گذشته شورای وزیران اردن که در سال ۱۹۴۶ تصویب شده بود و جماعت اخوان در اردن را شاخه ای از «اخوان المسلمین مصر» می دانست لغو می کند.

منابع اخوانی، تعیین رهبری موقت جدید برای جماعت به ریاست عبدالمجید ذنیبات و رهبران دیگر اخوان را دور از ذهن نمی دانند بخصوص اینکه قانون اجازه این کار را می دهد.

منابع تأکید می کنند که ذنیبات، که یکی از اعضای دفتر ارشاد جهانی است، درخواستی را از طریق سندی که برخی از رهبران اخوان که جزء جنبش مستقل جماعت به حساب می آیند آن را امضا کرده ند به دولت ارائه داد تا مجوزی دریافت کند که نشان دهد این جماعت مستقل است. ذنیبات به «الشرق الأوسط» گفت که اقدامات لازم و آماده سازی نهایی، طی دو روز انجام خواهد شد.