طرح شهردار پاریس خانم آن هیدالگو برای اختصاص مسیر کنار رودی که از مرکز پایتخت فرانسه عبور می کند به عابران پیاده مورد تایید دادگاه قرار گرفت. حالا خودروها حق تردد در بزرگراه کنار این رود را ندارند.
مقام های محلی در سال ۲۰۱۶ طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن تنها عابران پیاده حق عبور و مرور در کنار رود را دارند و از آن زمان، این منطقه به محلی برای تفریح و گردش و رقص و آواز به ویژه در روزهای آفتابی تبدیل شد و رستوان ها و بارهای متعددی در اینجا دایر شدند.
اما این حکم با این ادعا که تاثیر احتمالی این اقدام مورد بررسی کافی قرار نگرفته توسط یکی از دادگاه های اداری لغو شد.
خبرگزاری آلمان گزارش داد که خبر منع عبور و مرور خودرو در این گذرگاه اعتراض رانندگان و مقام های محافظه کار محلی را در پی داشت. آنها مدعی شدند که این اقدام به ضرر ساکنان مناطق اطراف است که باید برای رسیدن یا عبور از شهر رانندگی کنند.
چند هفته ای از حکم دادگاه اداری در فوریه نگذشته بود که هیدالگو بخشنامه جدیدی مبنی بر منع عبور و مرور وسایل نقلیه در بزرگراه کنار رود صادر کرد.
شهردار پاریس با تمجید از رای دادگاه دوم از شهروندان پاریس برای استفاده از گذرگاه های عابرپیاده و دوچرخه تشکر کرد.
آن هیدالگو در ویدیوی توییتری گفت «از پیاده روی و دوچرخه سواری روزانه شما تشکر می کنم که نشانه نشاط و پویایی است.. شما راه را برای ایجاد پاریس مورد نظر همه شهروندان باز کردید.»