پس از توافق برای از سرگیری روابط و تعیین یک مسؤل نزدیک به تهران به عنوان رئیس «جنبش»

رمضان شلح دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین

رمضان شلح دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین

منابع آگاه فلسطینی گفتند که ایران تصمیم گرفت بودجه ثابت مالی به «جنبش جهاد اسلامی» فلسطین تقدیم کند. این تصمیم پس از توافق بین دو طرف برای از سرگیری روابط فیما بین  صورت می گیرد. منابع نزدیک به «جنبش جهاد» از برخی امور پشت پرده سفر هیئتی از جنبش به تهران، که اواخر ماه گذشته انجام شده بود پرده برداشتند که نتیجه آن بازگشت مجدد جنبش به آغوش ایران پس از تحمیل شروط تهران به آن بود.

هیئت «جنبش جهاد» به ریاست رمضان شلح دبیر کل جنبش، و زیاد نخاله معاون وی، و اکرم عجوری مسؤل نظامی جنبش، با مقامات ایران جلسات علنی برگزار کردند، و با فرمانده سپاه پاسداران ایران و ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جلسات غیر علنی برگزار کردند که پرونده های زیادی در آن ها مطرح شد و در این جلسات چشم انداز ایران برای سال های آینده جنبش تبلور یافت.

به گفته همین منابع، یکی از مهم ترین تصمیماتی که قاسم سلیمانی اتخاذ کرد و دفتر سیاسی و دفتر نظامی جنبش آن  را تصویب کرد، بازسازی ساختاری گردان قدس، شاخه نظامی «جنبش جهاد»، و تعیین خالد منصور، که از نزدیکان تهران است، به عنوان فرمانده کل گردان در نوار غزه بود. سلیمانی همچنین دستور تصویب مبلغ ۷۰ میلیون دلار به عنوان بودجه سالانه را داد که مستقیماً از خزانه سپاه پاسداران به گردان قدس حواله شود.