معصومه ابتکار - عکس از تسنیم

معصومه ابتکار – عکس از تسنیم

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با انتقاد از سوء مدیریت درهشت سال گذشته در حوزه محیط زیست این کشور گفته است: «بسیاری از طرح های پژوهشی و اطلاعات موجود در حوزه پژوهش و آموزش سازمان محیط زیست ایران در این مدت از بین رفته یا ناپدید شده و کسی هم پاسخگو نیست.»

به گزارش وب سایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران، خانم معصومه ابتکار روز دوشنبه ۱۶ تیرماه در نخستین جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت که برطرف کردن معضلات موجود نیازمند مدیریت مبتنی بر دانش روز و بهره گیری از تجربه و خرد بشر در کشور و خارج از کشور است.

این نخستین بار نیست که خانم ابتکار درباره وضعیت محیط زیست ایران هشدار می دهد. در سال های اخیر محیط زیست ایران با مشکلات جدی مانند خشکسالی، حیات وحش، تنوع زیستی، بحران آب و آلودگی هوا رو به رو بوده است به طوری که شاخص عملکرد زیست محیطی ایران بر اساس تحقیق دانشگاه ییل در آمریکا با سقوط ۳۶ پله ای در سال ۲۰۱۰ رو به رو شده است.

خانم ابتکار چندی پیش در سخنرانی در شورای شهر تهران، به سقوط ۶۱ پله ‌ای شرایط محیط زیست ایران در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد و گفت که این سقوط در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که تحریمهای اقتصادی اعمال شده علیه ایران یکی از عوامل تشدید کننده بحران محیط زیست در ایران است.

معاون رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: “چالش ها و مسایل محیط زیست به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد، تغییر سریع آمار و اطلاعات شبیه به معادله مجهول و وسیعی است که پژوهش سهم زیادی در کاهش این چالش ها دارند”.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در همین حال گفت: «نگرانی من از بابت تامین منابع نیست، بلکه من نگران تنظیم جهت گیری درست و مناسب در بحث پژوهش های سازمان و حتی فراتر از سازمان، ارائه مشاوره به دانشگاه ها برای جهت دهی پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در حوزه محیط زیست هستم.»