دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که یک مشاور زبانی و فرهنگی شاغل در ارتش این کشور را به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده‌است.
دادستان کل آلمان اتهام جاسوسی به این مرد ۵۰ ساله که عبدالحمید س. نام دارد را بررسی می‌کند. عبدالحمید س. در افغانستان متولد شده‌است.
عبدالحمید س. در بخش ارزیابی زبان و مشاور امور فرهنگ و مردم با ارتش آلمان همکاری داشته و گفته می‌شود که او از چند سال پیش با سرویس‌های اطلاعاتی ایران همکاری می‌کرده‌است.
وزارت دفاع آلمان گفته‌است که از رسیدگی به یک پرونده جاسوسی در ارتباط با ارتش آگاه است اما اطلاعات بیشتری به رسانه‌ها نداده‌است.
به نوشته سایت اشپیگل، عبدالحمید س. به دلیل نوع کارش در ارتش آلمان به اطلاعات مهمی از جمله استقرار نیروهای آلمانی در افغانستان و احتمالاً در دیگر مناطق مورد اهمیت برای سرویس‌های امنیتی آلمان دسترسی داشته‌است.
اخیراً اتحادیه اروپا با نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و متهم کردن آن به تلاش برای ترور مخالفان تهران در دانمارک و هلند، تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده‌است.
وزارت خارجه آلمان در دسامبر ۲۰۱۷ ضمن احضار سفیر ایران در این کشور به وی هشدار داده بود که جاسوسی از نظر برلین «غیرقابل قبول» است. این اقدام وزارت خارجه آلمان به دنبال به اجرا درآمدن حکم محکومیت یک شهروند پاکستان به جرم جاسوسی برای ایران صورت گرفته بود.