عکس از مهر

عکس از مهر

به گزارش ایرنا، سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: پس از تصویب راهکار ۱۱ گانه نجات دریاچه ارومیه که جلسه آن تا ۱۰ روز آینده با حضور رییس جمهوری برگزار می شود، این راهکارها از اول تیرماه عملیاتی می شود.

داود رضا عرب روز پنجشنبه گفت: قرار است دومین جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه تا ۱۰ روز آینده با حضور دکتر روحانی رییس جمهور برگزار می شود.

وی افزود:یکی از پیشنهادهای ۱۱ گانه تثبیت کانون های ریزگرد نمک است و دیگری انتقال آب رودخانه های منتهی به حوضه به پیکره دریاچه ارومیه است.

عرب گفت:دولت قول مساعد داده است هر چه اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه نیاز است را تامین کند بنابراین از لحاظ تامین اعتبار مشکلی نداریم و تلاش می کنیم تمام فعالیت ها کاملا به صورت علمی انجام شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت ریزگردهای نمکی و تهدید آن در منطقه، عملیات تثبیت کانون های ریزگردهای نمکی به زودی آغاز می شود و در این روش ابتدا کانون ها شناسایی و بعد از آن با روش های مختلف اقدام به تثبیت خواهیم کرد.

سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: برای تثبیت کانون ها از روش های مختلفی مانند مالچ پاشی و کاشت گیاهان استفاده می شود ، از مالچی که جزو مواد نفتی باشد و به محیط زیست و اکولوژیک منطقه آسیب وارد کند استفاده نمی شود بلکه از برخی مالچ ها که پلیمری و کاملا دوستدار محیط زیست هستند استفاده خواهد شد.

وی گفت: برای احیای دریاچه ارومیه ۱۰ سال زمان تعیین شده است که در ۳ سال اول وقت داریم شرایط دریاچه را ثابت نگه داریم و از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنیم و بعد از آن برای مدت ۷ سال زمان داریم تا دریاچه را به شرایط ایده آل اکولوژیک برگردانیم.

عرب اظهار کرد: حجم آبی دریاچه ارومیه نسبت به شرایط ایده آل و قابل قبول آن ۲۰ درصد است به این معنا که باید حجم آبی یک دریاچه تا حدی باشد که بتوان آنرا دریاچه نامید از این رو دریاچه ارومیه ۲۰ درصد شرایط قابل قبول آب دارد.