عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

بر روی یکی از تپه های مرتفع دره پنجشیر، آرامگاه مردی قرار دارد که نامش با تاریخ معاصر افغانستان گره خورده است. احمد شاه مسعود کسی است که در افغانستان از او به عنوان یک قهرمان ملی تجلیل می شود و تصویر او را در هر گوشه این کشور می توان یافت. او همچنین شخصیتی است که نام و تصویرش برای بسیاری از ایرانی ها آشناست.

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

مسعود که از فرماندهان عالی رتبه افغانستان در دوران جهاد – مبارزه با ارتش شوروی – در افغانستان و بعدها از فرماندهای مقاومت در برابر طالبان بود، در شهریور ۱۳۸۰ و تنها دو روز مانده به حادثه معروف ۱۱ سپتامبر طی یک عملیات انتحاری جان باخت.

پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، ارتش آمریکا با همراهی ارتش های ناتو و با همکاری نیروهایی که تحت رهبری مسعود بودند موفق شدند نظام طالبان را در این کشور ساقط کنند.

مسعود در سال ۱۳۳۲ شمسی در همین دره پنجشیر به دنیا آمده بود و با همراهی مردم این منطقه و سایر نقاط افغانستان تبدیل به قهرمانی در نبردها علیه ارتش مجهز شوروی و نیروهای طالبان شده بود.

پس از کشته شدن مسعود، مردم دره پنجشیر تصمیم گرفتند تا برای قهرمان ملی خود آرامگاهی شایسته در یکی از ارتفاعات این منطقه احداث کنند.

به گفته یکی از نگهبانان این مجموعه، هزینه و طراحی این آرامگاه توسط ایرانی ها صورت گرفته است اما کار ساخت این مجموعه توسط شهروندان منطقه صورت می گیرد. ایران از حامیان مهم و تاثیر گذار جبهه شمال به رهبری احمد شاه مسعود در دوران مقاومت در مقابل طالبان بود.

در کنار آرامگاه بزرگ و زیبای مسعود که همچنان کار بر روی ساخت و توسعه آن ادامه دارد، یادگارهای جهاد علیه ارتش شوروی و مقاومت در برابر طالبان نیز خودنمایی می کند. تانک ها و توپ هایی که در فاصله اندکی از این آرامگاه قرار گرفته اند و بر روی برخی از انها عکس مسعود خودنمایی می کند.

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی

عکس از شرق پارسی