با وجود هشدارهای خامنه ای، سپاه پاسداران پروژه انتقال آن را به مرکز ایران اجرا می کند

معترضان بر انتقال مسیر رودخانه کارون در اهواز – این عکس مربوط به اکتوبر 2013 می باشد

معترضان بر انتقال مسیر رودخانه کارون در اهواز – این عکس مربوط به اکتوبر ۲۰۱۳ می باشد

مسئله آب اهواز به بمبی ساعتی در برابر رژیم تهران تبدیل شده است؛ چرا که سپاه پاسداران و نهادهای دولتی توقف انتقال آب را به مرکز ایران رد می کنند، در حالی که هشدارهایی از خطرات این طرح بر نظام ایران، و امکان برانگیخته شدن خشم اهوازی ها وجود دارد.

روز گذشته محمد علی جزایری نماینده علی خامنه ای رهبر ایران در اهواز نسبت به این مسئله هشدار داد و در خطبه های نماز جمعه اهواز گفت: «اهالی اهواز اجازه انتقال یک قطره از آب های خاکشان را نخواهند داد»، که این نشاندهنده خشم گسترده مردمی، به دلیل اصرار مقامات در انتقال آب رودخانه می باشد.

برخی از محافل قدرت در ایران، بر اجرای پروژه هایی جهت تغییر مسیر رودها از مناطقی در غرب کوه های «زاگرس» به «فلات مرکزی» ایران اصرار دارند.

در مقابل، یعقوب حر تستری، مسؤل دفتر رسانه ای جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، تصریحات نماینده علی خامنه ای را «نامعتبر» توصیف کرد و به «الشرق الأوسط» گفت: «این اظهارات به منظور کاهش خشم گسترده مردمی در اهواز است که در نتیجه سیاست های برنامه ریزی شده دولت برای انتقال آب اهواز، و غارت ثروت ها به نفع مناطق فارس نشین است».

سپاه پاسداران سال ها است که با همکاری نهادهای دولتی پروژه «بهشت زهرا» و «گلاب ۲» را برای حفاری کانال های غول آسایی که از زیر کوه های زاگرس عبور می کنند اجرا می کند، تا مسیر رودخانه های کارون و کرخه را تغییر دهند، به طوری که بر اساس مراحل اولیه این پروژه نزدیک به ۲۵۰ میلیون متر مکعب از آب روخانه کارون به اصفهان می ریزد. با وجود ادعای حسن روحانی رئیس جمهور ایران مبنی بر اختلاف نظر با رویکرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق این کشور، اما روند اجرای پروژه ها سرعت بیشتری به خود گرفته است.

تستری تأکید می کند: «نماینده خامنه ای مسؤل اول اجرای سیاست های رژیم در اشغال اهواز است و امکان ندارد تصمیمات او با طرح های سپاه پاسداران و دیگر نهادهایی که خامنه ای به طور مستقیم بر آن ها نظارت دارد، در تضاد باشد».