دادخواست اعتراض‌آمیز شهروندان دمشق قدیم به حکومت اسد

برکناری اسقف اعظم امید را در دل شهروندان دمشق قدیم زنده کرد

شهروندان دمشق قدیم در اعتراض به افزایش بارها و مغازه ها و اشغال پیاده روها توسط آنها دادخواست اعتراض آمیز نوشتند.
به گزارش الشرق الأوسط، ۲۵۰۰ نفر از دو محله باب توما و باب شرقی در اعتراض به زیاد شدن بارها و اشغال پیاده روها توسط آنها دادخواست اعتراض آمیزی به به استاندار دمشق قدیم و رئیس جمهور سوریه تقدیم کردند.
در واقع این بارها با چیدن صندلی هایشان، پیاده روهای شهر را اشغال ‌و به حریم شهری تجاوز می‌کنند.
منابعی محلی به الشرق الأوسط گفتند بار اولی که به این پدیده اعتراض شد و از اسقف مسیحیان روم کاتولیک گریگوریوس سوم لحام که وفاداری او به نظام معروف است خواسته شد که برای این پدیده حدی قائل شود وی آن طور که باید با این اعتراضات برخورد نکرد. این اتفاق باعث شد که شهروندان مسیحی این احساس را داشته باشند که وی با سکوتش، آنها را فروخته است.
با پایان دادن به ماموریت‌های لحام توسط واتیکان و مجبور کردن او به استعفا، دوباره این امید در میان مردم زنده شد که زندگی به روال طبیعی خود باز خواهد گشت.
گفتنی است که چندی پیش اسقف اعظم لحام در صحبت‌های خود با رسانه‌ها گفت که در رم از وی خواسته شد استعفا دهد برای همین نیز آنجا را ترک کرد. وی همچنین افزود اسقف اعظم یوسف العبسی از وی خواست که این جایگاه را ترک کند و نیروهای تحت خدمت وی را نیز مرخص کرد.
به گفته منابع محلی، یک ماه گذشته دو هزار و پانصد خانواده از طریق اسقف اعظم یوسف العبسی که جانشین اسقف اعظم لحام است دادخواستی اعتراض آمیز به رئیس جمهور سوریه تقدیم کردند که بعد از آن دستور داده شد که رستوران ها و بارها ساعت یک و نیم شب تعطیل شوند، همچنین استفاده آنها از پیاده روها ممنوع شد. از سوی دیگر پارک ماشین ها در خیابان از قشله تا باب شرقی ممنوع شد.
این منابع نتیجه دادن این اعتراض ها را به وجود روسیه نسبت دادند که به عنوان یک بازدارنده مهم در مقابله با تخریب برنامه ریزی شده جامعه سوریه عمل می‌کند.
آنها همچنین به خشم مردم نسبت به تجاوز عناصر کمیته‌های مردمی به حریم منطقه باستانی باب شرقی اشاره کردند. این عناصر، دو هفته پیش در باب شرقی اقدام به بستن یکی از پیاده روهای آن کردند تا غرفه بسازند. گویا خشم مردم نتیجه داد و استانداری زود وارد عمل شد و با تخریب این غرفه راه پیاده رو را باز کرد.