محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است که در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تنها سناریوی پیش رو خروج ایران از برجام نیست و ایران سناریوهای دیگری را نیز مد نظر دارد که مبتنی بر ماندن در برجام منهای آمریکاست.

وی در گفت‌وگویی با یکی از تلویزیون‌های محلی ایران در حاشیه سفر روحانی به خراسان رضوی با اشاره به سناریویی که بر مبنای آن، چین در توافق هسته‌ای جای آمریکا را پر کند بیان کرده است که یکی از گزینه های پیش روی ما در صورت خروج آمریکا از برجام و در صورت تامین منافع ایران ادامه این پیمان با چین و اتحادیه اروپا خواهد بود.

حرف‌های واعظی که یکی از اعضای بانفوذ هیئت دولت و از نزدیکان تاثیرگذار بر روحانی به شمار می‌آید چند روز قبل از ۱۲ می موعد اعلام رسمی موضع دولت آمریکا در قبال برجام بیان می‌شود و می‌تواند به عنوان چرخش در مواضع دولت روحانی و حرکت به سمت تاکید بر ادامه‌ کار برجام پس از خروج آمریکا از آن تفسیر شود که در تقابل با مواضع گذشته‌ سیاستمداران ایرانی قرار دارد.