سربازان اسرائیلی در اطراف دختر فلسطینی که پس از انجام عملیات استشهادی در شهرک بیتار عیلیت در جنوب کرانه باختری به او تیر اندازی کردند – عکس از خبرگزاری فرانسه

سربازان اسرائیلی در اطراف دختر فلسطینی که پس از انجام عملیات استشهادی در شهرک بیتار عیلیت در جنوب کرانه باختری به او تیر اندازی کردند – عکس از خبرگزاری فرانسه

عملیات ضد اسرائیلی فلسطینی ها روز گذشته شدت گرفت، به طوری که درگیری ها محدود بود و این نشان دهنده انتخاب رویکرد «فردی» در رویارویی با اسرائیلی ها از سوی فلسطینی ها است.

سه فلسطینی از جمله یک دختر، سه عملیات زیر گرفتن با خودرو و حمله با سلاح سرد را انجام دادند، که منجر به اصابت هایی در صفوف اسرائیلی ها شد که حال برخی از آنان بسیار وخیم است.

نیروهای اسرائیل یک جوان فلسطینی را کشته و یک دختر جوان را مجروح کردند، و در حال جستجو برای یافتن دیگر افراد استشهادی هستند.

سلیمان شاهین (۲۲ ساله)، متولد البیره در رام الله، با سرعت با خودروی خود به چند شهرک نشین در نزدیکی دیوار حائل «زعتره» در جنوب نابلس حمله ور شد و آن ها را زیر گرفت. سه نفر از آن ها را زخمی کرد که حال دو تن از آن ها بسیار وخیم است. نیروهای اسرائیلی این جوان فلسطینی را در جا کشتند. سربازان اسرائیلی شاهین را به رگبار گلوله بستند و او را درون خودروی خود به قتل رساندند.