نیروهای امنیتی در قاهره

نیروهای امنیتی در قاهره

شرق الاوسط-قاهره

دادگاهی در شمال قاهره رای به حذف نام احمد شریف، نامزد سابق ریاست جمهوری از لیست زیر نظر فرودگاه داد.

احمد شریف در حال حاضر در دبی زندگی می کند. وی بعد از انتخابات سال ۲۰۱۲ و برنده شن رقیبش محمد مرسی کشور مصر را ترک کرد.

دادگاه شمال قاهره که دستور به حذف نام شریف از فهرست افراد تحت نظر داده است، وی را از همه اتهامات تبرئه کرده است به غیر از یکی از اتهامات که تحقیقات در این زمینه در جریان است.