عبد البصیر انور وزیر دادگستری افغانستان

عبد البصیر انور وزیر دادگستری افغانستان

عبد البصیر انور وزیر دادگستری افغانستان گفت ایران در امور داخلی کشورش دخالت می کند و با بهره برداری از بی ثباتی افغانستان تلاش می کند از رشد و توسعه زیر ساخت های این کشور جلوگیری کند. انور در گفت و گویی که «الشرق الأوسط» به مناسبت سفرش به ریاض، با او انجام داد گفت: «متأسفانه هنوز هم ایران برای ادامه بی ثباتی در امور داخلی افغانستان دخالت می کند». وی همچنین گفت فروشندگان مواد مخدر برای ثبات افغانستان تلاش نمی کنند و می خواهند از راه های غیر قانونی کار کنند.

انور تأکید کرد که دولت اشرف غنی اقدام به وضع پایه های جدیدی برای کمیسیون آشتی ملی مسؤل مذاکره با مخالفان کرد، به طوری که این کمیسیون از چهره های جدید و همچنین ساختار جدیدی تشکیل شد و امید است که آشتی به راه حل مسالمت آمیز  برسد.

انور توضیح داد در ریاض با دکتر ولید الصمعانی همتای عربستانی خود دیدار کرد و همکاری مشترکی بین وزارت های دادگستری دو کشور وجود دارد. وی افزود افغانستان خواستار امضای توافقنامه ای برای همکاری مشترک میان دو وزارت است زیرا قوانین عربستان سعودی بر گرفته از قرآن و سنت پیامبر است، و این همان چیزی است که دادگاه های افغانستان آرزوی آن را دارند. وزیر دادگستری افغانستان اشاره کرد کشورش به دنبال ارسال قضات خود به موسسه عالی قوه قضائیه در عربستان سعودی است.

وی اشاره کرد این توافقنامه نه ماده ای شامل تبادل بازدیدهای هیئت ها و تجربیات میان دو کشور در زمینه قوه قضاییه، و همچنین دوره های آموزشی برای آماده سازی قضات افغانی در وزارت دادگستری کشور در چارچوب توانایی های موجود خواهد بود.