بانک جهانی یک استراتژی جدید شامل ۴ محور راه اندازی می کند

مقر بانک جهانی پول

مقر بانک جهانی پول

بانک جهانی فاش کرد که بازسازی سوریه ولیبی با توجه به ویرانی عظیمی که در آن ها حاصل شده، نیازمند بودجه کلانی است. حافظ غانم، معاون رئیس بخش مدیریت خاورمیانه در بانک جهانی، طی نشست خبری در مقر بانک در واشنگتن گفت که روند بازسازی سوریه به ۱۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد، اما روند بازسازی لیبی نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار است.

اما در مورد بازسازی کشور یمن، غانم گفت که بانک جهانی برای ارزیابی مقدار مورد نیاز برای بازسازی این کشور، با بانک اسلامی و اتحادیه اروپا کار میکند.

غانم در مورد استراتژی جدید بانک جهانی در خاورمیانه و شمال آفریقا صحبت کرد، که هدف این استراتژی حمایت منطقه به سمت ثبات، صلح و مبارزه با فقر و بیکاری است. غانم توضیح داد که این استراتژی جدید بر اساس چهار محور است که عبارتند از: تجدید قرارداد اجتماعی و توسعه بخش خصوصی به نحوی که منجر به توسعه صنایع کوچک و متوسط شود، ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری در میان باسوادان، می باشند.