سلام به «الشرق الأوسط» گفت: «خطای» همبستگی عربی باید اصلاح شود

نشست نیروهای «14 مارس» برای موضع گیری در پی تصمیم عربستان سعودی به قطع کمک های نظامی به لبنان – عکس از دلاتی ونهرا

نشست نیروهای «۱۴ مارس» برای موضع گیری در پی تصمیم عربستان سعودی به قطع کمک های نظامی به لبنان – عکس از دلاتی ونهرا

در پی اعلام عربستان سعودی در قطع کمک های نظامی و امنیتی به لبنان و بازنگری در روابط با این کشور در نتیجه موضع گیری وزارت خارجه لبنان که از همبستگی عربی خارج شد و همچنین به علت موضع گیری های حزب الله و حملات آن بر ضد عربستان سعودی، دولت لبنان با تصمیم گیری مهمی روبه رو شده است.

نیروی «۱۴ مارس» پس از نشست روز گذشته خود اعلام کرد: «تبدیل شدن لبنان به پایگاهی برای دشمنی با هر کشور عربی، و تبدیل شدن این کشور به یک قربانی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورهایی که تلاش دارند نفوذ خود را بر کشورهای عربی گسترش دهند را رد می کنیم».

تمام سلام، رئیس دولت لبنان در اظهاراتی برای «الشرق الأوسط» تأکید کرد که هر کسی را در مقابل مسؤلیت خود قرار می دهد، و نشست امروز دولت نشان خواهد داد چه کسی منافع لبنان را می خواهد و هر کس که علیه منافع کشور باشد را رسوا خواهد کرد.

سلام گفت: «لبنان هیچ گاه از همبستگی عربی بیرون نبوده، و هر کوتاهی یا اشتباهی به این معنا نیست که هر چه اتفاق افتاده درست است. کشورهای خلیج و به خصوص عربستان سعودی هیچ گاه در مورد لبنان کوتاهی نکردند به همین دلیل ما نباید این گونه پاسخ دهیم و همان گونه که در قانون اساسی ما تصریح شده، انسجام با جهان عرب را بیان می کنیم».

از سوی دیگر اشرف ریفی وزیر دادگستری لبنان روز گذشته در مخالفت با تلاش حزب الله برای تشکیل دولتی ایرانی در لبنان استعفا داد، و تأکید کرد: «ما بخشی از جهان عرب هستیم، و اجازه نخواهیم داد حزب الله دولت لبنان را کنترل کند».