زبان انگلیسی بیشترین رواج را دارد… نیمی از زبان ها منقرض خواهد شد

1430148153641416300

یک پژوهش تحقیقاتی که ۱۵ سال به طول انجامید حقیقتی را فاش کرد که نشان می دهد دو سوم ساکنان جهان در ۱۲ زبان اصلی با هم مشترک هستند. این پژوهش در دانشگاه دوسلدورف آلمان توسط اولریش آمون زبان شناس بین المللی انجام شد.

پژوهش نشان می دهد که زبان چینی در صدر است و کسانی که با این زبان سخن می گویند بسیار بیشتر از دیگر زبان ها هستند چرا که ۱٫۳۹ میلیارد نفر با زبان چینی صحبت می کنند. پس از آن زبان هندی (اردو) قرار دارد که ۵۸۸ میلیون نفر با آن سخن می گویند. سپس زبان انگلیسی با ۵۲۷ میلیون نفر در مرکز سوم است. زبان عربی در مرکز چهارم قرار دارد و ۴۶۷ میلیون نفر بدان سخن می گویند که از زبان اسپانیایی ۱۰۰ میلیون بیشتر است.

این پژوهش نشان می دهد که ۱۰۱ کشور از زبان انگلیسی استفاده می کنند، و این زبان بیشترین گستردگی را دارد، پس از آن فرانسوی و اسپانیایی از گستردگی بیشتری نسبت به دیگر زبان ها قرار دارند.

در این پژوهش توضیح داده شده است که از میان همه زبان های جهان، ۲۰۰۰ زبان وجود دارد که تنها ۱۰۰۰ نفر با آنها سخن می گویند و در نتیجه در حدود نیمی از زبان های موجود در دنیا با پایان این قرن منقرض خواهند شد.