سعودی تحقیقات خود را پیرامون فساد مالی به پایان رساند

خادم حرمین گزارش ولیعهد را بررسی و دستور پایان کار کمیته را صادر کرد

ریاض: الشرق الأوسط

کمیته عالی بررسی مسائل مربوط به فساد عمومی به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی کار خود را در خصوص متهمان فساد مالی به پایان رساند.
به گزارش الشرق الاوسط، پس از اینکه خادم حرمین شریفین گزارش ولیعهد سعودی پیرامون تسویه حساب متهمان فساد را بررسی کرد، دستور پایان کار کمیته را صادر کرد.
در بیانیه‌ای که روز گذشته از دربار پادشاهی سعودی صادر شد، آمده است که این کمیته به کار خود در خصوص متهمان فساد مالی پایان داد و ۳۸۱ نفر به موجب این اقدامات احضار شدند تا از اتهامات خود دفاع کنند.
وضعیت این افراد با اشراف دادستانی کل بررسی شد و برخی از آنها پس از تبرئه آزاد شدند، ۸۸ نفر دیگر به فساد مالی اعتراف کرده و حاضر به تسویه حساب شدند، ۵۶ نفر به دادستانی کل ارجاع داده شدند تا تحقیقات در خصوص آنها کامل شود و ۸ نفر دیگر نیز از پذیرش فساد مالی و تسویه حساب سرباز زدند و به دادستانی کل ارجاع داده شدند تا براساس قانون با آنها برخورد شود.
براساس این بیانیه در نتیجۀ اقدامات کمیته عالی مسائل مربوط به فساد عمومی، بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار که شامل زمین، شرکت، اوراق مالی و نقدی بود به خزانۀ دولت بازگشت.
خادم حرمین شریفین نیز ضمن تشکر از اعضای کمیته، دستور پایان کار آن را صادر کرد و بر ادامه دولت در مبارزه با فساد مالی و حمایت از پاکی آن تأکید کرد.
وی همچنین عنوان کرد سازمان‌های کنترل و نظارت باید نقش خود را تقویت کرده تا حمایت از اموال عمومی و محافظت از آن را تضمین کنند.
گفتنی است خادم حرمین شریفین در ۴ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۳ آبان ۹۶) دستور تشکیل این کمیتۀ عالی به ریاست ولیعهد سعودی را صادر کرد تا در جهت کاهش جرائم، اشخاص و نهادهایی که در موارد فساد اداری دخیل هستند براساس منافع عمومی عمل کند.