مرکل: به سختی در امتحان مجدد قبول شدم 
‎آنگلا مرکل یک نشست تلویزیونی با تینا هاسیل روزنامه نگار  آلمانی در برلین داشته است و در آن اظهارات جالبی مطرح کرده است.
‎آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که مجبور  شده است که در دوره دانشگاه، درس تربیت بدنی را مجددا بگذراند.
وی اشاره کرد که به سختی توانسته است از پسِ آن بر بیاید.
‎مرکل که به مناسبت «روز آزاد ادارات دولتی آلمان» صحبت می کرد گفت: «در آلمان شرقی باید در دوره دانشگاهی درس تربیت بدنی را می‌گذراندیم».
‎وی توضیح داد که امتحان تربیت بدنی تنها امتحانی بود که مجبور شده است مجددا آن را بدهد.
‎وی در سخنان خود با جیزا فلیستاس کراوزه ورزشکار زن المانی و آرتور ابیلها ورزشکار مرد آلمان، قهرمانان مسابقات دو و میدانی اروپا در سال ۲۰۱۸ که در برلین برگزار شد گفت، ناظر در جلسه امتحان تربیت بدنی عمدا دکمه ساعت را دیرتر فشار داد.
‎مرکل در حین گشت همیشگی خود با بازدید کنندگان مجلس، آنها را از شیوه کار خود آگاه کرده و روز معمولی کاری خود را برایشان شرح داده است. وی همچنین ورودی ای که همیشه از آن وارد مجلس می‌شود را نشان داده و به آنان توضیح داد که ملاقات‌های رسمی چگونه برگزار می‌شود.
‎مرکل همچنین با خیلی از بازدیدکنندگان دست داده و خیلی‌ها او را به اسم کوچک صدا کرده و با او عکس سلفی گرفتند.
‎وی وقتی را نیز به صحبت با ملاقات کنندگان اختصاص داده و از آنها پرسید که از اهل کجا هستند .
‎او از آنها خواست که سوالاتشان را یادداشت کرده و در هواپیمای شخصی‌ خود به برخی از آنها پاسخ دهد.