بروکسل: عبد الله مصطفی
فعالیت نمایشگاه عکسی که به مدت سه هفته در مرکز فرهنگی ژئو پالاس بروکسل دایر بود اواخر سپتمبر پایان یافت. در این نمایشگاه، مجموعه عکس هایی از نحوه انتقال موسیقی جاز به اروپا توسط نظامیان آفریقایی تبار آمریکایی در دوره جنگ جهانی اول به معرض نمایش گذاشته شد. خیلی از اروپایی ها اطلاع چندانی از این موضوع ندارند.
موسیقی جاز در سال ۱۹۱۸ یعنی نیمه های جنگ جهانی اول در اروپا پدیدار شد. در آن زمان، هزاران سرباز آمریکایی آفریقایی تبار برای کمک به نیروهای متفقین علیه آلمان به اروپا اعزام شدند. این افراد به دلیل نظام آپارتاید حق حمل اسلحه نداشتند و به همین دلیل، آنها سازهای موسیقی را با خودشان به اروپا بردند. از اینجا بود که اروپایی ها برای اولین بار با موسیقی جدیدی به نام موسیقی جاز آشنا شدند.
الشرق الاوسط از این نمایشگاه بازدید کرد. وقتی که از در نمایشگاه وارد می شوید با گوشی می توانید به چندین قطعه موسیقی جاز گوش دهید. مجله ها و اسنادی هم برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره در گوشه و کنار این نمایشگاه به چشم می خورد. همچنین، بازدیدکنندگان می توانند ویدیوهای کوتاهی درباره لحظه رسیدن کشتی های حامل سربازان به بنادر اروپایی مشاهده کنند.
جولی بیزالریک مدیر رسانه ای مرکز فرهنگی ژئو پالاس به الشرق الاوسط گفت «یک قرن از پایان جنگ جهانی اول گذشته و حالا این نمایشگاه می خواهد به اروپایی ها نشان دهد که چگونه موسیقی جاز توسط نظامیان آمریکایی آفریقایی تباری که در جریان جنگ برای حمایت و پشتیبانی متفقین به اروپا اعزام شدند به این قاره رسید.»
جولی افزود «این نمایشگاه را به مناسبت صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول برگزار کردیم و نام آن را جنگ و موسیقی جاز گذاشتیم. در این نمایشگاه تصاویری از نظامیان آمریکایی آفریقایی تبار و لحظه رسیدنشان به فرانسه و انگلیس نشان داده شده است. این سربازان نمی خواستند بجنگند و تنها در بخش خدمات مثل آشپزی و غیره فعالیت می کردند. اینها سازهای موسیقی داشتند و آهنگ های جاز می نواختند که موسیقی جدیدی در اروپا بود. بنابراین می توان گفت که این نمایشگاه روی تاثیر فرهنگی جنگ ها دست گذاشته است.»
در این عکس ها می توان سربازانی را دید که به دلیل سیستم آپارتایدی حق حمل سلاح نداشتند اما وقتی که در گروه های نظامی قرار گرفتند گروه موسیقی مشترک تشکیل دادند. البته تصاویر دیگری هم در این نمایشگاه وجود دارند که بازدیدکنندگان چندان از آن خبر ندارند. یک نوازنده بلژیکی می گوید «اصلا خبر نداشتم که موسیقی جاز توسط سربازان آمریکایی آفریقایی تبار در اروپا مطرح شد. در این نمایشگاه اطلاعات تازه ای درباره تاریخچه موسیقی در اروپا پیدا کردم. خب، این خیلی خوب و مهم است.»
یک جوان ۲۰ ساله بلژیکی که از این نمایشگاه دیدن می کرد گفت «خیلی جالبه که ببینیم در دوره جنگ که دوران سختی در تاریخ ما است موسیقی با وجود تناقض آشکار میان جنگ و موسیقی نقش آفرینی کرده است. جنگ یعنی نبرد و پیکار و موسیقی به معنای خوشی و خوشحالی است.»
این نمایشگاه به نقش سربازان آمریکایی در مطرح کردن موسیقی جدید در اروپا اشاره کرده است و به باور برخی از بازدید کنندگان، این نشان می دهد که حتی در جنگ و درگیری هم تبادل فرهنگی امکان پذیر است.»
چندین نمایشگاه درباره پناهجویان و پیامدهای فرهنگی آن در این مرکز فرهنگی بروکسل برگزار شده است. بروکسل شهری با تنوع فرهنگی است.