تعداد یهودیان جهان با تعداد فلسطینی‌ها برابر شد، و هر کدام به عدد ۱۳ میلیون رسید، اما تعداد یهودیان و «اسرائیلی‌ها» در سرزمین‌های اشغالی تفاوت دارد، در حالی که در «اسرائیل» و کرانه باختری رود اردن و قدس شرقی اشغالی ۶٫۶ میلیون یهودی زندگی می‌کند تعداد فلسطینی‌ها ۶٫۴ میلیون نفر است.
به گزارش الشرق الاوسط، طبق آمار روز گذشته مرکز آمار فلسطین که به مناسبت پایان سال اعلام شد تعداد فلسطینیان جهان در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۳٫۰۵ میلیون فلسطینی برآورد شده‌است. از این تعداد ۴٫۹۱ فرد در کرانه باختری و نوار غزه و حدود ۱٫۵۷ میلیون در داخل «اسرائیل» زندگی می‌کنند. این در حالی است که تعداد ۵٫۸۵ فلسطینی در کشورهای عربی زندگی می‌کنند و ۷۱۷ هزار نفر در کشورهای فرنگی مقیم هستند. این آمار نشان داد که نحوه توزیع جمعیت فلسطینیان ۲٫۹۵۴ در سرزمین‌های اشغالی و کرانه باختری و ۱٫۹۶۱ در نواز غزه است.
تعداد پناهندگان فلسطینی نیز ۴۲٪ از مجموع کل فلسطینیان مقیم فلسطین و ۲۶٪ از کرانه باختری و ۶۶٪ از نوار غزه را شامل می‌شود. تعداد رشد جمعیت در فلسطین نیز ۲٫۵٪ در سال ۲۰۱۸ بوده‌است. در سرزمین‌های موسوم به سرزمین‌های ۱۹۴۸ (یعنی سرزمین‌هایی که در جنگ سال ۱۹۴۸ به‌اشغال رژیم صهیونیستی درآمد) نیز این میزان رشد در حدود ۲٫۳ در سال ۲۰۱۷ بوده‌است. میزان رشد جمعیت یهود نیز ۱٫۷٪ برآورد شده‌است.
در «اسرائیل» نیز مرکز آمار این رژیم اعلام کرد که میزان زاد و ولد در «اسرائیل» افزایش یافته‌است و در این افزایش، مهاجران جدید آمده به اسرائیل نقش داشته‌است. این گزارش تعداد جمعیت «اسرائیلی‌ها» را ۸٫۹۷۲٫۰۰۰ دانست که ۷۴٫۳٪ (۶٫۶۶۸٫۰۰۰) آنها یهودی و ۲۰٫۹٪ (۱٫۸۷۸٫۰۰۰) عرب و ۴٫۸٪ (۴۲۶٫۰۰۰) سایر (مهاجرانی از روسیه که یهودی نیستند) هستند. سال گذشته تعداد «شهروندان اسرائیلی» ۱۷۴ هزار نفر افزایش داشته که درصدی بالغ بر ۲٪ رشد است.
اضافه بر رشد طبیعی «اسرائیل» تحت تأثیر مهاجرت‌هایی که به آن می‌شود نیز افزایش جمعیت پیدا کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد ۳۲٫۶۰۰ فرد در سال جاری به «اسرائیل» آمدند، که بیشترین این مهاجران از روسیه (۳۳٪) و اوکراین (۱۹٫۶٪) و فرانسه (۸٪) و ایالات متحده (۸٪) به‌شمار می‌روند؛ اضافه بر این در این سال تعداد هزار مهاجر از آسیا و ۵۰۰ نفر از آفریقا بدانجا وارد شدند.
در همین گزارش آمده که تعداد جمعیت «اسرائیل» به نسبت ۴۵ هزار نفر، به دلیل مرگ و میر، کاهش یافته‌است و تعداد ۷۰۰۰ هزار «اسرائیلی» نیز به دلیل اقامت بیش از یکسال در خارج در گروه غایبان جای داده شدند. در آغاز سال جاری جدید تعداد جمعیت «اسرائیل» ۹ میلیون فرد برآورد شده‌است.