بیروت:‌ سناء الجاک 
در دوازدهمین سالگرد پیروزی در جنگ ۳۳ روزه لبنان علیه نیروهای اسرائیلی، حزب الله و امل هر کدام به شیوه خود و با برافراشتن پرچم های حزبی این روز را گرامی داشتند تا هر کدام این پیروزی را به نام خود مصادر کنند.
برخی روستاها و شهرهای جنوبی پس از ۱۲ سال از جنگ تموز بازسازی شدند اما در برخی دیگر بحران اقتصادی اثر خود را بر آنها گذاشته است.
 مهم تر از آن این روزها پیامدهای حضور حزب الله در جنگ سوریه جایی در جشن آنها ندارد، بلکه میادین و خیابان ها مملو از عکس های خاکستری شهدای حنگ تموز هستند.
از پی گشت و گذار در برخی از مناطق جنوب لبنان سه نکته به دست می آید: نخست بحران اقتصادی باوجود اقدامات عمرانی، دیگری پلاکاردها و پوسترهای حاکی از رقابت جنبش امل با حزب الله، و در آخر از تضاد دیدگاه ها میان دو طرف درباره نقش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان (یونیفیل).
فحوای گفتگو با جنوبی ها به این ملاحظات در دو بعد جغرافیایی ساحل و کوه قالب می دهد. براساس تقسیم نفوذ میان جنبش و حزب. براساس تفاوت سطح معیشتی مناطقی که درآمدشان از اقتصاد ملی است و دیگری که درآمدش از نیروهای یونیفیل و لبنانی های مقیم غرب.
البته نمی توان نقش شهرداری های فعال در انجام بسیاری از اقدامات مثبت را نادیده گرفت، در بهداشت محیط و در ایجاد راه های خوب. بنت جبیل نمونه خوبی است به طوری که شهرداری زمام امور روزانه شهر را به خوبی در دست گرفته است. گردشگران به خوبی لمس می کند که دیگر خبری از آن سخت گیری های پسادوران جنگ نیست.
بحران اقتصادی باوجود اقدامات عمرانی
فعالیت اقتصادی اینجا موقتی است و هرچه هست حاصل فعالیت یونیفیل و لبنانی های مقیم غرب. این را بسیاری از اهالی جنوب می گویند. «عماد قمیحه» نویسنده و فعال سیاسی در این باره به الشرق الاوسط می گوید: نیروهای یونیفیل فعالیت های پویایی را ارائه می دهند به طوری ۷۰ تا ۸۰ درصد کل فعالیت را  در برمی گیرد. از سوی دیگر این پویایی عوامل دیگری همچون سفر لبنانی های مقیم غرب و گردشگران در تابستان به این روستاها دارد. بنابراین برای شناخت وضعیت واقعی اقتصاد در اینجا باید منتظر پایان تابستان باشیم.
به گفته او، اینجا باید یا هوادار حزب الله باشی یا هوادار جنبش امل تا امنیت شغلی و اقتصادی داشته باشی. اینجا برخلاف بعلبک و هرمل عشیره نقشی در حمایت از افراد ندارد. عشایر اینجا جایی ندارند. اما این مانع نارضایتی از بغرنج شدن وضعیت اقتصادی نیست. مردم اینجا می پرسند دلیل بحران قطعی برق و رهاشدن زباله و پسماند چیست؟
رقایت دوگانه شیعی
رقابت دوگانه شیعی یعنی حزب الله و امل در مناطق جنوبی در میان شعارها و پلاکاردها قابل مشاهده است. در جایی یکی می شوند و در جایی دیگر در علیه هم. حزب الله شعارهایی با محتوای «وطن حامی مقاومت.. مقاومت حامی ملت».. «هر مسلمانی باید خود را آماده جنگ با اسرائیل بکند» و… اما دوستان جنبش امل ضمن نصب تصاویر نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان آن را «ماه وطن» توصیف می کنند. آنها همچنین ربودن امام موسی صدر را یادآور می شوند و حکومت را مرجع و پناهگاه اهالی جنوب قلمداد می کنند.
اهالی روستاها اما میلی برای صحبت کردن درباره این تضادها از خود نشان نمی دهند، اما به طوری کلی جنب و جوش طرفداران امل در گفتگو با دیگر ان از طرفدان حزب الله بیشتر است.
تفاوت دیدگاه ها درباره نیروهای یونیفیل
دیدگاه ها درباره نیروهای یونیفیل در جنوب لبنان در سه بخش قابل بررسی است؛ افراد بی طرف، هواداران امل و هواداران حزب الله. گروه اول آنها را دارای نقش مثبت در بهبود زیرساخت ها، فعالیت های پرورشی و اجتماعی و کمک های پزشکی می داند. یکی از طرفداران حزب الله اما این نیروها را وابسته به استکبار می داند و عدم تعرض اسرائیل به لبنان را نه نقش این نیروها بلکه ترس اسرائیل از موشک های حزب توصیف می کند.
 عماد قمیحه اما معتقد است: طرفداران جنبش امل وجود این نیروها را یک نعمت می دانند زیرا که مردم عادی از طرح های اقتصادی و محرومیت زدایی آنها استفاده می برند این در حالی است که طرفداران حزب الله مرکز آنها را لانه جاسوسی می شمرد.

۱۲ عاماً على “حرب تموز”: تنافس بین الثنائی الشیعی فی الجنوب اللبنانی

تزدان الطرق فی الجنوب اللبنانی باللافتات التی تحتفل بالذکرى الثانیه عشره للانتصار على العدوان الإسرائیلی، وبالأعلام الحزبیه لـ”حزب الله” و”حرکه أمل” التی ترفرف لتتبنى النصر بمعزل عن وجود دوله لبنانیه.ومن عبر القرى والبلدات الجنوبیه فی مثل هذه الأیام