۱۷۶۱ کودک پس از دخالت نظامی روسیه کشته شده اند

عکس جلد گزارش شبکه حقوق بشر سوریه درباره کشتار و آوارگی مردم این کشور توسط روس ها

شبکه حقوق بشر سوریه با انتشار گزارشی با عنوانجام جهانی روسیه به خون ۶۱۳۳ غیر نظامی در سوریه آغشته شده استافزود «این آمار کسانی است که توسط نیروهای روسیه در سوریه کشته شده اند».

در این گزارش، اسنادی در خصوص مهم ترین موارد نقض حقوق بشر نیروهای روس به دنبال دخالت نظامی این کشور در سوریه در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شده است.

در این گزارش آمده است «روسیه در حالی سرگرم ساخت ورزشگاه و هتل و درمانگاه و بیمارستان در راستای آماده سازی برای جام جهانی است که جنگنده های روسی به فاصله چند هزار کیلومتری از پایتخت این کشور ماموریت نابودی و کشتار بی رحمانه ده ها هزار نفر شهروند سوری را انجام می دهند. در واقع، روسیه با ارتکاب موارد بی شمار نقض حقوق بشر شریک اصلی حکومت سوریه است. نیروهای روس، در عین حال به طور مستقیم عامل کشتار مردم سوریه هستند.

به گفته این گزارش، جام جهانی روسیه فرصت مناسبی بوده تا اقدامات جنایتکارانه این کشور در سوریه را برای جهانیان بازگو کنیم. شبکه حقوق بشر سوریه آمار گسترده و مفصلی از کلیه این اقدامات و افرادی که توسط نیروهای روسیه کشته شده اند در اختیار دارد. حملات عمدی و مستقیم با استفاده از موشک های هدایت شونده به بیمارستان های متعدد و به کارگیری گسترده مهمات خوشه ای و محو و تخریب صد در صد برخی شهرهای غوطه شرقی از طریق حمله های هوایی گسترده و بی امان به این منطقه از جمله جنایتکارانه ترین اقدامات نیروهای روسیه به شمار می رود.
در این گزارش به ۳ محور اصلی درباره تبیین نقش روسیه در شورای امنیت و اقدامات این کشور در سوریه اشاره شده است. روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حمله های موشکی و بمباران وحشیانه و بی سابقه و گسترده و بی هدف صلح و امنیت سوریه را تهدید می کند. این در حالیست که این کشور باید به جای این رویکرد، در راستای دفاع از مردم سوریه در برابر حکومت سوریه بکوشد. رژیم روسیه در نخستین روزهای قیام مردمی دست به کشتار روزانه معترضان می زد.


روسیه ۱۲ بار از حق وتو علیه قطعنامه محکومیت یا محاصره یا بازخواست حکومت سوریه استفاده کرد.

این مساله باعث شده تا حکومت سوریه از مصونیت مطلق برخوردار شود و به کشتار و شکنجه و بمباران و موارد دیگر نقض حقوق مردم با شدت بیشتری ادامه دهد.
این گزارش یادآور شده که روسیه با دخالت نظامی به بهانه از میان برداشتن گروه های داعش و جبهه نصرت در پی توجیه اقدامات جنایتکارانه و کشتار و ویرانگری در سوریه بود. در واقع، خشونت ورزی بی سابقه حکومت سوریه و متحدان ایرانی و روسی اش علیه مردم سوریه عامل اصلی ظهور و تقویت داعش به شمار می رود.

آمار منتشر شده در گزارش به کشته شدن دستکم ۶۱۳۳ غیر نظامی از جمله ۱۷۶۱ کودک و ۶۶۱ زن توسط نیروهای روسیه و ۳۱۷ مورد کشتار گروهی اشاره کرده است. این گزارش دستکم ۹۳۹ مورد حمله به تاسیسات مهم غیرنظامی از جمله ۱۶۷ بیمارستان و درمانگاه و ۱۴۰ مسجد و ۵۵ مرکز خرید را ثبت کرده است.

این گزارش افزود نیروهای روسیه در سه مورد حمله شیمیایی توسط حکومت سوریه نقش حمایتی مستقیم و پشتیبانی داشته است.
یکی از زیانبارترین پیامدهای عملیات نظامی روسیه و متحدانش حکومت سوریه و ایرانکوچ اجباری دستکم ۲٫۵ میلیون شهروند سوری بود.