نشست شورای همکاری کمیسیونی برای پیگیری اجرای چشم انداز پادشاه عربستان را تصویب کرد * الزیانی: تصمیم گیری ها تأثیر عمده ای بر اقدام مشترک دارند

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به همراه ملک حمد بن عیسی پادشاه بحرین و شیخ صباح الجابر الصباح امیر کویت

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به همراه ملک حمد بن عیسی پادشاه بحرین و شیخ صباح الجابر الصباح امیر کویت

شانزدهمین دوره نشست مشورتی کشورهای خلیج که روز گذشته به ریاست ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی در جده تشکیل شده بود با تصویب تشکیل یک کمیسیون عالی رتبه از کشورهای عضو به نام «کمیسیون امور اقتصادی و توسعه» به کار خود پایان داد. وظیفه این کمیسیون تقویت تکامل و هماهنگی و پیگیری روند اجرای چشم انداز ملک سلمان درباره تقویت اقدام مشترک خلیج می باشد که در ماه دسامبر (دی ماه) گذشته در نشست ریاض  تصویب شده بود.

سران کشورهای خلیج همچنین اساسنامه اقتصادی قوه قضائیه مندرج در توافقنامه اقتصادی میان کشورهای شورای همکاری خلیج را تصویب کردند که در جهت تحقق منافع شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج و استفاده آن ها از پروژه ها به نحو مطلوب است.

دکتر عبد اللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج گفت: «تصمیمات حکیمانه ای که سران گرفتند تاثیر قابل توجهی بر مسیر شورای همکاری در تمامی زمینه ها خواهد داشت».

به نظر می رسد کشورهای خلیج در واقع تا سال ۲۰۳۰ به ششمین نیروی قدرتمند اقتصادی در جهان نزدیک می شوند، زیرا انتظار می رود تشکیل کمیسیون جدید که مسؤلیت فعال سازی و همکاری در پرونده های اقتصادی و توسعه را به عهده خواهد داشت، این قدرت اقتصادی مورد انتظار را پشتیبانی کند.

در همین راستا عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت: « کمیسیون امور اقتصادی و توسعه، صلاحیت تصمیم گیری در مسائل و ایجاد راه حل و ارائه مستقیم آن ها را به سران برای تصویب نهایی دارد». وی افزود: « هدف از ایجاد این کمیسیون اتخاذ تصمیمات لازم برای اجرایی کردن تکامل اقتصادی میان کشورهای عضو شورای همکاری است».