نیروهای حافظ صلح تابع سازمان ملل متحد در لبنان(یونیفل) تأیید کردند که دو تونل از چهار تونلی که اسرائیل ادعا کرده بود از لبنان به سمتش حفر شده‌اند، از خط آبی جدا کننده بین دو کشور عبور کرده‌اند.
یونیفل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، با تمام توان تحولات مربوط به کشف تونل‌ها در منطقه خط آبی توسط ارتش اسرائیل را زیر نظر دارد و ارتش اسرائیل به یونیفل اطلاع داده که تاکنون چهار تونل را در امتداد خط آبی کشف کرده است. گروه‌های فنی وابسته به یونیفل برای کشف حقیقت اقدام به اجرای چند عملیات جست‌وجو و بررسی در مناطق جنوب خط آبی کردند.
به استناد ارزیابی مستقل یونیفل، تحقیقات وجود همه تونل‌های چهارگانه نزدیک خط آبی در شمال اسرائیل را تأیید می‌کنند. پس از انجام تحقیقات فنی و به طور مستقل براساس دستورات، یونیفل در این مرحله می‌تواند تأیید کند که دوتا از تونل‌ها از خط آبی گذشته‌اند. یونیفل اعلام کرد «این کشف یبانگر نقض قطعنامه ۱۷۰۱شورای امنیت سازمان ملل است» و آن را به عنوان «مایه نگرانی شدید می‌بیند و یونیفل تحقیقات فنی خود را در این زمینه ادامه خواهد داد».
یونیفل از مقامات لبنانی خواست مطابق مسئولیت دولت لبنان در اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، تصمیماتی فوری اتخاذ کند.
این بیانیه در پایان می‌افزاید که وضعیت در منطقه عملیات یونیفل همچنان آرام است با این اشاره که فرماندهی یونیفل برای تضمین آرامش وجلوگیری از هرگونه سوء تفاهمی برای حفظ آرامش در منطقه عملیات به طور کامل با اطراف در ارتباط مستقیم قرار دارد.