ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، و عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، و عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن

یمن مانند هر مشروعیتی در منطقه، چه رژیم ها و چه جنبش های مردمی، از عربستان سعودی، برادر بزرگ خود در منطقه، کمک خواست. و طی پیامی رسمی که رئیس جمهور یمن به ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان فرستاد از وی خواست که ریاض پذیرای میزبانی گفتگوهای یمن، تحت نظارت شورای همکاری خلیج، باشد. طبیعتاً همانطور که انتظار می رفت، ملک سلمان به وظیفه خود عمل کرد و به تمامی کشورهای خلیجی این پیام را رساند. آنها نیز به اتفاق آرا پذیرفتند که ریاض به عنوان حامی واقعی، و در جهت وحدت یمن، گام بردارد. همان گونه که عربستان با مصر، و پیش از آن با بحرین، و تاکنون با سوریه انجام داده بود. همه این ها به ما می گوید که عربستان، بزرگ ترین پروژه واقعی اتحاد و همبستگی در منطقه ما است. او اولین حامی کشورهای عربی است. حامی مشروعیت و پناهگاه واقعی آن است. این نقش عربستان است که در برابر هیچ بازی متعصبانه حزبی کوتاه نمی آید. و هیچ ایدئولوژی با پوشش خارجی، مانند اخوان المسلمین و یا دیگران، را نمی پذیرد. پوششی که عربستان سعودی به هر کشور عربی، و یا هر رژیم عربی معتدل، ارائه می دهد، پوششی دینی عربی است. نه پوششی ایدئولوژیک، یا پوشش متعصبانه مذهبی، مانند آنچه ایران انجام می دهد.

امروزه عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن به عربستان پناه می آورد در حالی که حوثی ها به ایران پناه می برند! امروزه عدن، با اعتراف بین المللی، تأکید می کند که شهری یمنی است در حالی که صنعا، با همه تاریخ و قدمتی که دارد، به شهری ایرانی مبدل می شود. و این به علت اقدامات دلالان سیاست است، و نه دولت مردان. علی عبدالله صالح از برجسته ترین این دلالان است. مردی حیله گر؛ که همه را فریب داد… خلیجی ها را فریب داد، یمنی ها را فریب داد، و حتی حوثی ها را فریب داد! صنعا به خاطر صالح حیله گر، و به خاطر حوثی ها، و سازمان اخوان المسلمین کوته فکر، در هر کجا که باشد، به شهری ایرانی تبدیل می شود. به همین علت است که در می یابیم که مشروعیت یمن، به رهبری رئیس جمهور هادی، خواستار مداخله عربستان و حمایت از نشست یمن می شود. چه کسی غیر از عربستان قادر است چنین کاری انجام دهد، که هرگز برای تضعیف مشروعیت یک کشور عربی تلاش نکرد؟ بلکه عربستان کشوری است که افتخار می کند هیچ گاه در امور داخلی هیچ کدام از کشورهای عربی مداخله نکرده مگر برای نجات و یا آشتی بین اطراف، آنهم با دعوت از خود آن کشور عربی و نه برای گسترش نفوذ و یا تجاوز.

عربستان این کار را با اسد پدر و پسر، انجام داد. و برخلاف تمام آنچه آنها انجام دادند، اما عربستان هنگامی که دید ملت سوریه گرفتار ماشین قتل اسد شده است موضع خود را تغییر داد. هنگامی که صدام کویت را اشغال کرد و شروع به قتل ملت کرد نیز عربستان همین کار را کرد. همین طور در لبنان. و کافی است که به رغم نفوذ ایران، و خرابکاری حزب الله، توافق طائف هنوز هم تنها ضامن امنیت لبنان است. آنچه ملک عبدالله بن عبدالعزیز، رحمه الله، در بحرین و مصر انجام داد و حمایت هایی که از سوریه کرد، و موضع او در برابر آنچه بهار عربی نام گرفت، تأکید می کند که عربستان کشور موضع گیری های واقعی است. برای همین است که رئیس جمهور یمن امروز به عربستان، و به ملک سلمان پناه می آورد. هر چه که ایرانی ها و نوکران آنها تلاش کنند و انجام دهند، عربستان ستون خیمه این سرزمین عربی و تضمین کننده مشروعیت آن است.