فرستاده سازمان ملل: روزهای آینده سرنوشت ساز هستند

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن – عکس از خبرگزاری فرانسه

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن – عکس از خبرگزاری فرانسه

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن روز گذشته طرف های شرکت کننده در مذاکرات کنونی صلح در کویت را برای رسیدن به حل مسالمت آمیزی برای بحران، به سازش فرا خواند. ولد الشیخ در کنفرانسی مطبوعاتی که پس از جلسه مذاکرات نوبت صبح برگزار شد تأکید کرد که طرف های یمنی شرکت کننده در مذاکرات در خصوص آزادی ۵۰ درصد از اسیران تا پیش از ماه رمضان توافق کردند. وی اشاره کرد مذاکرات کویت ادامه دارد و با سه مرجع اداره می شوند که عبارتند از : ابتکار خلیج، برون رفت گفتگوی ملی، و قطعنامه شورای امنیت.

ولد الشیخ تأکید کرد که روزهای آینده برای یمن سرنوشت ساز است، و سازمان ملل تمامی تلاش خود را برای وادار کردن طرف های مرتبط جهت پیروی از وظایف ملی و انسانی خود به کار خواهد برد. فرستاده سازمان ملل به طرف های سیاسی و شرکت کنندگان در مذاکرات گفت: «مذاکرات کویت فرصتی تاریخی است که تکرار آن دشوار است».

از سوی دیگر، معمر الاریانی وزیر گردشگری یمن گفت برخی طرف های منطقه ای به ویژه ایران سعی در دامن زدن به درگیری های فرقه ای در یمن دارند. الاریانی در گفتگو با «الشرق الأوسط» تأکید کرد: « آن چه درمورد تشکیل حکومت و یا قدرتی جدید گفته می شود، سخنانی خارج از واقعیت است». وی اشاره کرد که عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مشروع است که با انتخاباتی آزاد و دموکراتیک انتخاب شد.