ریاض – الشرق الاوسط آنلاین

یازده فرد و دو نهاد یمنی توسط دستگاه امنیت کشور عربستان سعودی در فهرست تروریسم این کشور قرار گرفت. این اقدام در راستای مبارزه با سران و حامیان مالی گروه داعش و القاعده در یمن انجام شده است.

آمریکا و عربستان سعودی روسای کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و دیگر اعضای این نهاد به طور مشترک در این باره تصمیم گیری کردند.

این نخستین اقدام صورت گرفته توسط کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از زمان تاسیس آن در ۲۱ مه ۲۰۱۷ بوده و بیانگر تمایل عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو برای گسترش همکاری با آمریکا برای قطع حمایت مالی گروه های تروریستی در یمن است. این گروه ها مثل القاعده و داعش منافع و امنیت کشورهای عضو کنوانسیون را به خطر می اندازند.
طبق قانون جنایت و حمایت مالی از تروریسم در عربستان سعودی و قطعنامه ۱۳۷۳ (مصوبه ۲۰۰۱)‌ اموال افرادی که در فهرست تروریسم این کشور قرار می گیرند در عربستان سعودی بلوکه  و معامله شهروندان و افراد مقیم کشور با افراد و نهادهای مورد تحریم ممنوع می شود.
کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با توجه به قوانین داخلی خود مجازات های مشابهی برای افراد و نهادهای یاد شده در نظر گرفتند.
تاسیس مرکز یاد شده بیانگر اراده و عزم جدی کشورهای عضو برای همکاری جدی و سازنده در راستای مقابله با حمایت مالی تروریسم است. گسترش همکاری کشورهای عضو برای مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و تسهیل اقدامات هماهنگی و تبادل اطلاعات و توانمندسازی کشورهای عضو برای مبارزه با سازمان های حامی تروریسم و فعالیت هایی که امنیت ملی کشورهای عضو را تهدید می کند از جمله فعالیت های کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم است.
افراد و گروه های مورد تحریم عبارتند از: نایف صالح سالم القیسی (یمنی)، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الحمیقانی (یمنی)، هاشم محسن عیدروس (یمنی)، نشوان العدنی (یمنی)، خالد عبد الله صالح المرفدی (یمنی)، سیف الرب سالم الحیشی (یمنی)، عادل عبده فاری (یمنی)، عثمان الذهبانی (یمنی)، رضوان قنان (رضوان محمد حسین قنان)‌ (یمنی)، والی نشوان الیافعی (یمنی)، خالى سعید غابش العبیدی (یمنی)، بلال علی الوافی (یمنی)، موسسه خیریه الرحمه در یمن و سوپرمارکت الخیر در یمن.