رئیس جمهور سابق ترکیه به «الشرق الأوسط» گفت «توافق هسته ای» ایران باید بر ثبات منطقه منعکس شود و تهدیدات خارجی کشورهای منطقه متوقف شود

عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه

عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه

عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه تأکید کرد، خرد ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و دستورات وی در راستای کار جمعی و توسعه روابط با کشورهای دوست، عامل بسیار مهمی در توسعه روابط ترکیه – عربستان بود. وی عربستان سعودی را بزرگ ترین رقم در معادله کشورهای خلیج و کشورهای عربی دانست و از این رو نزد ترکیه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

گل در گفتگویی که «الشرق الأوسط» با وی انجام داد گفت: « توسعه روابط ترکیه – عربستان سعودی که در حال حاضر رخ می دهد بر پایه های مستحکمی بنا شده است». وی افزود: «هیچ زمانی بین دو کشور رقابت وجود نداشت ، حتی زمانی که در مورد برخی قضایا رویکردهای مختلفی وجود داشت». از نظر رئیس جمهور سابق ترکیه می توان روابط دو کشور را بیشتر و بیشتر توسعه داد، زیرا زمینه این رابطه در حال رشد در یک دوره کوتاه آغاز و تکمیل شد، و تحولاتی که در زمینه اقتصادی یا تولیدات نظامی ایجاد می شود، بسیار عالی هستند.

گل در پاسخ به سؤالی در مورد خطراتی که کشورهای خلیج را احاطه کرده و مسئله دخالت های ایران گفت: «در یک مرحله زمانی، در برخی کشورهای عربی یک وضعیت بی ثباتی به وجود آمد، و به همین دلیل سوء ظن هایی خاصی نیز در رابطه با موضوع ثبات و تهدیدهای خارجی وجود داشت،  اما پس از توافق هسته ای (میان ایران و جامعه بین المللی) باید این مسائل بر موضوع ثبات در منطقه منعکس شود و هیچ تهدیدات خارجی برای  کشورهای این منطقه وجود نداشته باشد».