1419460469513348300

پس از پایان اولین جلسه گفتگو بین جریان المستقبل، به ریاست سعد الحریری، رئیس جمهور پیشین و حزب الله به رهبری سید حسن نصر الله ، بیانیه پایانی که در پایان این نشست صادر شد، پیام « اطمینان بخش سیاسی» برای مسیحیان فرستاد و آن این بود: که هیچ توافقی بدون آنها صورت نخواهد گرفت.

قطار گفتگوها بین «المستقبل» و «حزب الله»، دو روز پیش برای بحث و بررسی موارد اختلافی بین طرفین آغاز شد.

در بیانیه پایانی مشترک تأکید شد که این دیدارها به منظور شکل گیری یک چیدمان سیاسی جدید نیست و همچنین «به منظور فشار وارد آوردن بر مواضع نیروهای سیاسی در انتخابات قانونی نیست، بلکه تنها برای کمک به توافق بین لبنانی ها می باشد». در این بیانیه همچنین به انتخابات ریاست جمهوری، که سهم مسیحیان است، و تلاش برای پر کردن جای خالی پست ریاست جمهوری که پس از پایان دوره ریاست میشل سلیمان در ماه می گذشته خالی مانده است، اشاره شد.

یک منبع آگاه به «الشرق الأوسط» گفت که «هر دو گروه از عقد هر توافق (سنی- شیعی) به دور از مسیحیان بسیار بر حذر هستند، و در نتیجه این گشودگی تنها برای هموار سازی و درک درست از ریاست جمهوری است نه برای توافق در مورد نام رئیس جمهور».