دره پنجشیر یکی از زیباترین و معروفترین مناطق افغانستان است -  عکس شرق پارسی

دره پنجشیر یکی از زیباترین و معروفترین مناطق افغانستان است – عکس شرق پارسی

دره پنجشیر یکی از زیباترین و معروفترین مناطق افغانستان است. با آنکه دو ماه از نوروز می گذرد و هوا در کابل بهاری است و سبزه همه جا را فرا گرفته است، دره پنجشیر هنوز در خواب زمستانی است و به جز کشتزارها کوچک، درختها و دامنه های دره هنوز در انتظار بهارند.

دره پنجشیر متشکل از صدها دره کوچک و بزرگ است که در میان کوههای سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است. آنچه این دره ها را بهم پیوند داده است رود خروشان و پرآب پنجشیر است. در اینجا همه چیز دست به دست هم داده اند تا از پنجشیر دژی تسخیر ناپذیر ساخته شود.کوههای عظیم، یخچال های بزرگ، دره های کوچک و بزرگ، رود خروشان و البته مردمی که توانسته اند بر این طبیعت زمخت چیره شوند.

در رودخانه پنجشیر روستائیان توربین های کوچک تولید برق را نصب کرده اند و روشنایی را به خانه های خود برده اند. دهها مدرسه کار تعلیم و تربیت هزاران دختر و پسر پنجشیری را بر عهده دارند. روستائیان در کشتزارهای کوچک خود حبوبات کشت می کنند و درختهای توت را نیز می توان در جای جای دره دید. به جز اینها می توان آثار سالها جنگ در پنجشیر را نیز مشاهده کرد، نه تنها دهها تانک و توپ و پوکه های خمپاره ها که درختهای سوخته اما همچنان ایستاده و خانه های سنگی محل اسکان روستائیان جنگ زده.

دره پنجشیر برای سالها در برابر ارتش شوروی و دولت کمونیستی کابل ایستادگی کرد. در میان سالها ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ در مجموع ارتش شوروی و ارتش کمونیست افغانستان ۹ بار به پنجشیر حمله کردند. به رغم خسارات گسترده و نابودی دهها روستا کمونیست ها موفق نشدند تا پنجشیر را تحت کنترل خود در آورند. در آن زمان رهبری پنجشیری ها را “احمد شاه مسعود” بر عهده داشت. کسی که سالها بعد فرمانده مقاومت در برابر طالبان شد و به رغم اینکه طالبان تقریبا توانستند سراسر افغانستان را تسخیر کنند اما آنها هرگز نتوانستند این دره را از آن خود کنند.

این مقاومت ها و تسخیر ناپذیری مردم پنجشیر موجب شده است تا نام این دره فراتر از مرزهای افغانستان شنیده شود. به گواه تاریخ، پنجشیر در ایران باستان نیز منطقه ای مهم و نام آشنا بود. نام پنجشیر که در گذشته “پنجهیر” خوانده می شود در شاهنامه فردوسی نیز آمده است، آنجا که حکیم طوس می گوید: «دگر پنجهیر و دگر بامیان / سرا مرز ایران و جای کیان»

دره پنجشیر متشکل از صدها دره کوچک و بزرگ است که در میان کوههای سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است - عکس شرق پارسی

دره پنجشیر متشکل از صدها دره کوچک و بزرگ است که در میان کوههای سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است – عکس شرق پارسی

دره پنجشیر متشکل از صدها دره کوچک و بزرگ است که در میان کوههای سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است - عکس شرق پارسی

دره پنجشیر متشکل از صدها دره کوچک و بزرگ است که در میان کوههای سر به فلک کشیده هندوکش واقع شده است – عکس شرق پارسی

تبلیغات انتخاباتی در پنجشیر - عکس شرق پارسی

تبلیغات انتخاباتی در پنجشیر – عکس شرق پارسی

آنچه روستاهای این دره را بهم پیوند داده است رود خروشان و پرآب پنجشیر است - عکس شرق پارسی

آنچه روستاهای این دره را بهم پیوند داده است رود خروشان و پرآب پنجشیر است – عکس شرق پارسی

بقایای تانک ارتش سرخ در دره پنجشیر -  عکس شرق پارسی

بقایای تانک ارتش سرخ در دره پنجشیر – عکس شرق پارسی

نمایی از پنجشیر – عکس شرق پارسی

نمایی از پنجشیر – عکس شرق پارسی

نمایی از پنجشیر – عکس شرق پارسی

نمایی از پنجشیر – عکس شرق پارسی