جاوید رحمان خواستار منع اعدام نوجوانان در ایران شد

نیویورک: علی بردی

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از مقامات ایران خواست تا تحقیقی مستقل و شفاف در خصوص مرگ زندانیانی داشته باشند که به دلیل شرکت در تظاهرات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ دستگیر شده بودند.
به گزارش الشرق الاوسط، وی در خصوص ادامه اعدام نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد.
وی تأکید کرد قصد دارد برای تسهیل ماموریت خود با دولت ایران گفتگویی سازنده داشته باشد.
وی همچنین به نقض حقوق اولیه زندگی اشاره کرد که از جمله آنها اعدام مجرمان نوجوان، شکنجه، سوء برخورد، منع آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و نقض حقوق اقلیت‌های دینی و قومی است که وی حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در خصوص آنها است.
جاوید رحمان عنوان کرد قرار است نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، وضعیت خارجی‌ها و شهروندان دو تابعیتی و اعدام‌های بدون محاکمه سال ۱۹۸۸ را نیز بررسی کند.
وی همچنین خواستار آزادی کسانی شد که در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ به دلیل استفاده صلح آمیز از حق مسلم خود در آزادی تجمع، ابراز عقاید و آزادی بیان دستگیر شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت ایران درخواست کرد که تحقیقی مستقل و روشن در خصوص مرگ و میر زندانیان و حوادثی که منجر به نقض حقوق بشر شده‌است داشته باشد.
از سوی دیگر، خواستار اجرای اصول حقوق بشر در خصوص آزادی بیان و لغو قوانین و سیاست‌هایی شد که مخالف با آزادی بیان در اینترنت است.
وی همچنین خواستار لغو اعدام مجرمینی شد که در سنین پایین مرتکب جنایت شده بودند.
جاوید رحمان از دولت ایران خواست تا کنوانسیونی علیه شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز تصویب کند.
همچنین از آنها خواست تا قوانینی برای منع شلاق و قطع دست‌ها تصویب کنند؛ چرا که مجازات‌هایی بی‌رحمانه بوده و دو ماده ۷ و ۱۰ قانون بین‌الملل در خصوص حقوق مدنی و سیاسی را نقض می‌کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین خواستار تصویب کنوانسیونی شد که تبعیض علیه زنان را ریشه کن کند.
از سوی دیگر، او همچنین خواستار احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و قومی شد به طوری که از قانونی مساوی در این کشور برخوردار باشند.