مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل به یمن، روز گذشته چهارمین سند مذاکرات سوئد میان اطراف یمنی که در خصوص تبادل اسرا، زندانیان و مفقودی‌ها و شیوه اجرای آن بود را منتشر کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، این اسناد که بر پایگاه رسمی فرستاده سازمان ملل منتشر شد شامل ۴ اصل و ۱۲ بند اجرایی بود که مضمون اصول و بندهای آن به شرح زیر است:
اول: برای آزادی اسرا، زندانی‌ها، بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و کسانی که بالاجبار پنهان شده‌اند بدون استثنا و بی هیچ قید و شرطی و برای حل کامل مشکل توافق به عمل آمد.
دوم: تمام اطراف و از جمله ائتلاف عربی موظف به آزادی اسرا، زندانی‌ها، بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و کسانی که بالاجبار پنهان شده‌اند، هستند چه از ملت یمن باشند و چه از ائتلاف عربی، که از جمله آنها فیصل رجب، محمد قحطان، محمود الصبیحی و ناصر منصو رهادی هستند.
سوم: هیچ یک از اطراف نباید از آزادی اسرا، زندانی‌ها، بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و کسانی که بالاجبار پنهان شده‌اند خودداری کند.
چهارم: اطراف توافقنامه نباید در آزادی اسرا، زندانی‌ها، بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و کسانی که بالاجبار پنهان شده‌اند فرق قائل شوند.
پنجم: در صورتی که پس از انجام تبال یکی از اسرا، زندانی‌ها، بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و کسانی که بالاجبار پنهان شده‌اند هنوز نزد اطراف توافقنامه باشند، ملزم به آزادی فوری‌ آنها بدون هیچ قید و شرطی هستند.

روش اجرای توافقنامه؛
۱- تحویل فهرست اسرا، زندانی‌ها، بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و کسانی که بالاجبار پنهان شده‌اند بعد از گذشت یک هفته از امضای این توافقنامه. تبادل فهرست‌ها از طریق دفتر فرستاده سازمان ملل در یمن صورت خواهد گرفت.
۲- دو طرف ملزم به ارائه فهرست دقیق می‌باشند که شامل اسم رباعی، لقب، استان، مدیریت، محل بازداشت و محل زندانی است تا روند جستجو برای اطراف توافقنامه آسان باشد.
۳- اطراف توافقنامه بعد از تحویل فهرست به آنها یک هفته مهلت دارند تا گزارش خود را در خصوص آنها به دفتر فرستاده سازمان ملل تحویل دهند.
۴- اطراف توافقنامه بعد از تحویل فهرست به آنها یک هفته مهلت دارند تا اگر یادداشت خطی در خصوص آنها دارند به دفتر فرستاده سازمان ملل دهند.
۵- جواب یادداشت‌های بند چهارم یک هفته بعد از تحویل آنها داده‌می‌شود.
۶- فهرست نهایی از جانب تمام اطراف توافقنامه امضا شده و به دفتر فرستاده سازمان ملل در یمن و سازمان صلیب سرخ تحویل داده می‌شود تا اقدامات و آماده‌سازی برای تبادل اسرا با هماهنگی دفتر فرستاده سازمان ملل صورت گیرد.
۷- اجرای توافقات نهایی در خصوص فهرست‌ها ده روز طول خواهد کشید.
۸- برای ضمانت سهولت روند عملیات، اجرای تبادل اسرا، زندانی‌ها، بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و کسانی که بالاجبار پنهان شده‌اند، در یک زمان و در استان الجوف یا هر مکانی که دو طرف بر آن به توافق می‌رسند صورت خواهد گرفت.
۹- یک گروه فنی متشکل از افرادی از اطراف توافقنانه، دفتر فرستاده سازمان ملل در یمن و سازمان جهانی صلیب سرخ برای تمرکز بر بخش‌های لجیستیک و فنی تبادل اسرا تشکیل می‌شود.
۱۰- کمیته‌ای از جانب دو طرف توافقنامه تشکیل خواهد شد و بعد از امضای توافقنامه فورا کار خود را شروع می‌کند تا اجساد را از همه جبهه ها و مناطق جمع آوری و مبادله کنند و دو طرف باید روند کار این کمیته‌ را تسهیل کرده و با آن همکاری کنند.